Nous habitatges de lloguer assequible a Vallcarca

L’acord amb les entitats veïnals i la immobiliària Nuñez i Navarro fa possible la construcció de nous habitatges de lloguer assequible a Vallcarca. L’edifici estarà situat entre els carrers de la Farigola, l’Argentera i Cambrils, i els habitatges s’adjudicaran segons els criteris municipals i amb contractes d’un mínim de tres anys.

30/07/2018 16:23 h

Ajuntament de Barcelona

La promoció del nou edifici d’habitatges protegits és fruit d’un acord amb la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona, l’AVV de Vallcarca Som Barri i la immobiliària. A més d’aquest projecte, s’estableix el compromís per continuar impulsant la construcció d’habitatges assequibles a l’entorn de l’avinguda de Vallcarca amb el carrer de la Farigola.

El model d’urbanisme social que s’implementa a Vallcarca neix d’un procés participatiu amb els veïns i les veïnes i les entitats del barri i com a resposta a les seves reivindicacions. La promoció de l’habitatge assequible és clau en aquest model, ja que millora l’accés a una llar digna i contribueixen a preservar el veïnat dels barris.

El procés de diàleg i d’aportació d’idees s’ha concretat en una modificació del Pla general metropolità, que assenyala aspectes fonamentals com la conservació del nucli antic i del patrimoni històric per garantir la singularitat identitària del teixit urbà. Aquest plantejament també pretén realçar l’entramat comercial de proximitat, potenciar el verd urbà i prioritzar la mobilitat sostenible de vianants i bicicletes.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades