Oberts els primers expedients sancionadors per no destinar habitatges a protecció oficial

Tres grans rehabilitacions d’habitatges de l’Eixample han estat expedientades per incomplir la normativa i no destinar el 30% dels pisos a protecció oficial. Aquesta infracció podria suposar una sanció econòmica d’entre 400.000 i 600.000 euros en cada cas, segons la superfície construïda, i la inhabilitació per participar en promocions d’habitatges de protecció oficial (HPO) durant un període d’entre un i tres anys.

20/12/2022 16:23 h

Ajuntament de Barcelona

Les tres grans rehabilitacions es troben als carrers del Comte Borrell, de Los Castillejos i de Muntaner, i en conjunt haurien d’haver inclòs 10 habitatges de protecció oficial. En tots els casos s’han tramitat successius assabentats d’obres en lloc de sol·licitar la llicència pertinent, que només s’hauria concedit en cas que la sol·licitud hagués previst la reserva d’HPO.

La Llei 18/2007 pel dret a l’habitatge estableix que l’incompliment de la destinació a la promoció d’habitatges protegits en les reserves previstes al planejament urbanístic (en aquest cas, el 30%) és una infracció molt greu, amb sancions d’entre 90.000 i 900.000 euros.

Més casos detectats i primeres rectificacions

Els tres casos que s’incoen ara són els primers d’una sèrie de disset incompliments que han detectat els equips d’inspecció municipals, que fan ascendir a setanta els habitatges de protecció oficial no aportats a la ciutat. A més, es preveu que properament s’incoïn sis expedients sancionadors més.

La inspecció i l’advertiment municipal ha servit perquè en dos dels disset casos els promotors iniciïn la tramitació de llicència de gran rehabilitació i l’oferiment dels habitatges en règim de protecció oficial corresponent. Pel que fa a la resta, una vegada analitzats i estudiats per la Unitat de Disciplina i Antiassetjament de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació, derivaran, si s’escau, en nous expedients sancionadors emmarcats en la Llei 18/2007 pel dret a l’habitatge.

Etiquetes associades a la notícia