Primera sanció per discriminació per raó d’origen en l’accés a l’habitatge

Obert un expedient sancionador al portal Idealista i la immobiliària The New House Barcelona per discriminació en l’accés a l'habitatge. La sanció, de 90.001 euros, s’ha imposat per un anunci que establia com a requisit que la persona llogatera fos espanyola.

21/12/2019 11:44 h

Ajuntament de Barcelona

La Constitució espanyola reconeix el dret de les persones a no ser discriminades per raó d’origen, i la privació de tot un col·lectiu de l’accés a un bé bàsic com l’habitatge no queda emparada pel principi de llibertat de contractació.

L’anunci sancionat, publicat al juny, va ser denunciat per un ciutadà a l’Oficina per la No Discriminació (OND), que és el servei municipal que ofereix suport psicosocial, orientació i assessorament jurídic gratuïts a les persones que han viscut una situació de discriminació a la ciutat. Fins al mes d’agost havia atès un total de 145 casos.

El dret a l’habitatge, una prioritat

L’obertura d’aquest expedient sancionador s’emmarca en l’estratègia municipal contra l’assetjament i la discriminació en l’habitatge. Amb aquest objectiu, s’han obert 134 expedients sancionadors dels tipus següents:

  • Per desocupació permanent de l’habitatge.
  • Per assetjament immobiliari o discriminació en l’ús de l’habitatge.
  • Per destinar un habitatge de protecció oficial a un ús diferent del de residència habitual.
  • Per llogar un habitatge sense llicència.
  • Per no inscriure un habitatge buit al Registre d’habitatges buits i habitatges ocupats sense títol habilitant.

A més, actualment s’estan avaluant 155 casos detectats.

Etiquetes associades a la notícia