Propostes de l’oposició al Ple ordinari del 28 de maig de 2021

El Ple del Consell Municipal del mes de maig ha aprovat tres propostes de l’oposició, les presentades per J×Cat, Cs i el PP, que demanaven l’ajornament del recàrrec de l’impost sobre estades en establiments turístics, la creació d’una comissió d’estudi per reactivar l’economia de la ciutat i organitzar un cap de setmana de jornades de portes obertes als centres esportius municipals per fer-ne promoció. També s’han aprovat les dues proposicions amb contingut de declaració institucional presentades per BComú i el PSC, de suport a la iniciativa ciutadana per a una llei del dret a l’habitatge i per reclamar a la Generalitat el pagament del deute amb l’Ajuntament. Les propostes d’ERC i BCN Canvi han estat rebutjades.

28/05/2021 16:34 h

Ajuntament de Barcelona

La proposta d’Esquerra Republicana de Catalunya ha reclamat la reprovació de la gestió del Govern municipal, al qual ha instat també a emprendre les accions necessàries per endarrerir l’entrada en vigor de l’Ordenança reguladora del recàrrec sobre estades en establiments turístics (IEET) fins que ho determini el Ple. La proposició s’ha rebutjat amb el vot favorable d’ERC, els vots contraris de BComú, el PSC, Cs, el PP i BCN Canvi i l’abstenció de J×Cat.

Junts per Catalunya també ha presentat una proposició per ajornar el recàrrec de l’impost sobre estades en establiments turístics a gener del 2022, donant compliment als acords de la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda. La proposició s’ha aprovat amb els vots favorables d’ERC, J×Cat, Cs, el PP i BCN Canvi i els vots contraris de BComú i el PSC.

Ciutadans ha reclamat, en una proposta presentada en la part decisòria executiva, crear una comissió no permanent d’estudi que consensuï les mesures necessàries per impulsar i optimitzar la reactivació econòmica i d’ocupació de la ciutat dels propers anys. La proposta s’ha aprovat per unanimitat amb els vots favorables de tots els partits.

La proposició del Partit Popular ha demanat dedicar un cap de setmana de jornades de portes obertes als centres d’esport municipals (CEM) i altres instal·lacions esportives municipals per donar-los a conèixer i per fomentar la pràctica esportiva. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

Barcelona pel Canvi ha instat el Govern municipal a suspendre la tramitació d’expedients sancionadors per possibles incompliments de la Llei 11/2020 del Parlament de Catalunya fins que el Tribunal Constitucional no dictamini sobre la seva constitucionalitat. El Ple ha rebutjat la proposta amb els vots favorables de Cs, el PP i BCN Canvi i els vots contraris d’ERC, BComú, el PSC i J×Cat.

Els partits del Govern municipal també han presentat dues proposicions, amb contingut de declaració institucional, a la part d’impuls i control del Ple del mes de maig.

Barcelona en Comú ha demanat que el Ple doni suport a la iniciativa ciutadana per a una llei que garanteixi el dret a l’habitatge digne, assequible, accessible i adequat. La proposta s’ha aprovat amb els vots favorables d’ERC, BComú, el PSC i J×Cat, els vots contraris del PP i BCN Canvi i l’abstenció de Cs.

La proposta del Partit dels Socialistes de Catalunya ha reclamat que es comenci a retornar el deute ciutadà acumulat per la Generalitat amb Barcelona i que es reverteixin les retallades en sanitat pendents a la ciutat. La proposta ha quedat aprovada amb els vots favorables de BComú, el PSC, Cs, el PP i BCN Canvi, el vot contrari d’ERC i l’abstenció de J×Cat.

El Ple del mes de maig ha acabat amb la lectura d’una declaració institucional per reconèixer el treball de les associacions i entitats sense ànim de lucre amb fins socials a la ciutat i agrair-ne la tasca com a servei essencial.

Etiquetes associades a la notícia