Segon informe de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge

L’O-HB, eina de referència per a la ciutadania i les administracions en qüestions sobre l’habitatge, ha publicat el segon informe anual amb dades dels anys 2017 i 2018 sobre les necessitats de les persones i les llars, el parc d’habitatge, la construcció i la rehabilitació, el mercat i els problemes d’accés i permanència en l’habitatge.

04/07/2019 18:21 h

Ajuntament de Barcelona

L’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona (O-HB) es va crear l’any 2017 com una eina conjunta de l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya que tenia per objecte ser un instrument d’àmbit supramunicipal per analitzar i consultar les dades relacionades amb l’habitatge i per avaluar les polítiques públiques en l’àmbit metropolità de Barcelona.

L’O-HB ha fet una radiografia de l’habitatge a partir de la informació estadística i ha elaborat el segon informe anual, “L’habitatge a la metròpoli de Barcelona 2018“, del qual es poden extreure les dades següents:

Dificultats per accedir a l’habitatge

Accedir a un habitatge de propietat o de lloguer està cada vegada més lluny de les possibilitats de la ciutadania, fins i tot en el conjunt del territori metropolità. En el cas dels habitatges de lloguer, una llar amb uns ingressos de 2,5 vegades el salari mínim interprofessional, és a dir, amb 2.146 euros nets al mes, només podria accedir a un habitatge de lloguer, destinant-hi menys d’un 30% d’aquest import, en 5 dels 36 municipis de l’àrea metropolitana: Badia del Vallès, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Ripollet i Castellbisbal.

Menys habitatges i menys habitatges buits del que indicava el cens

Les xifres obtingudes pel cens de població i habitatge del 2011 eren superiors a les reals. En concret, a la ciutat de Barcelona la diferència detectada és de 811.106 habitatges el 2011 a 774.190 l’any 2018. En el cas de l’àrea metropolitana de Barcelona, el cens comptabilitzava 1.501.756 habitatges i l’equip de l’observatori n’assenyala només 1.432.530 el 2018.

Pel que fa als habitatges buits, en concret a Barcelona, el cens indicava que n’hi havia 88.259 (el 10,88% del parc), mentre que els estudis realitzats per l’Ajuntament als 73 barris de la ciutat durant els anys 2017 i 2018 detecten que el percentatge és de l’1,22%, 10.052 habitatges.

Increment de les persones que viuen de lloguer

Les persones que viuen de lloguer a la ciutat han passat de ser el 30,1% l’any 2011 al 35% el 2017, i a l’àrea metropolitana també han augmentat del 16,1% al 20%.

La propietat de l’habitatge pertany a particulars

Dels 74.190 habitatges comptabilitzats a la ciutat, 512.178 pertanyen a contribuents amb una mitjana d’1,5 habitatges cada un. El 97,1% de propietaris de la ciutat de Barcelona són persones físiques i comunitats de béns, que tenen el 84,6% del parc d’habitatges, amb una mitjana d’1,3 habitatges per contribuent.

Pel que fa a les persones jurídiques, representen un 2,6% del total de contribuents i són titulars del 10,7% d’habitatges, amb una mitjana de 6,1 habitatges per contribuent.

Recuperació de l’edificació residencial

A Barcelona les llicències d’obra major han passat de 1.474 habitatges l’any 2013 a 3.020 el 2018, un augment del 104%. A la resta de l’àrea metropolitana durant el 2018 s’han creat 4.916 habitatges, la qual cosa representa un augment del 834% respecte al punt més baix, l’any 2013.

Increment dels preus d’habitatges de compravenda

En el cas d’obra nova, per al conjunt de l’àmbit metropolità, l’augment ha estat del 4,6% des del punt més baix, l’any 2014, fet que suposa un 21,5%, s’ha passat de 2.526 a 3.068 euros per metre quadrat construït. En el cas de Barcelona, l’augment ha estat més exagerat, en concret del 41,7%, s’ha passat de 3.116 a 4.416 euros per metre quadrat construït.

En el cas del mercat de segona mà, l’augment mitjà també ha estat del 4,6% respecte al punt més baix, l’any 2013. En el cas de Barcelona, s’ha arribat als 3.984 euros per metre quadrat de mitjana a la ciutat.

Augment del preu mitjà dels pisos de lloguer

Segons les dades de contractes registrats per l’Institut Català del Sòl, el preu mitjà del lloguer ha arribat als 929,6 euros al mes a la ciutat de Barcelona. Al conjunt de l’àrea metropolitana el preu mitjà s’ha situat en els 860,5 euros al mes. L’evolució dels preus ha experimentat, però, una certa moderació en el creixement en el darrer any, amb una variació del 6%, inferior a la del 9,5% que s’havia registrat durant el 2017.

Etiquetes associades a la notícia