Tretze sancions a Endesa per incomplir la llei de pobresa energètica

Les companyies de subministrament d’electricitat, de gas o d’aigua estan obligades per la Llei 24/2015 a mantenir el subministrament mentre durin les dificultats econòmiques de les famílies més vulnerables. Les tretze sancions interposades a Endesa sumen un total de 430.000 euros.

30/11/2018 15:35 h

Ajuntament de Barcelona

Els tretze expedients sancionadors tramitats a la comercialitzadora elèctrica Endesa, d’entre 30.000 i 70.000 euros cada un i fins a un total de 430.000 euros, s’afegeixen a les cinc sancions que es van interposar a la companyia subministradora el 2017. Totes aquestes sancions s’han expedit per incomplir la llei catalana 24/2015, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, ja que es va tallar el subministrament a famílies en situació de vulnerabilitat malgrat que els serveis socials municipals n’havien acreditat aquestes circumstàncies.

Serveis municipals en defensa dels drets energètics

A més de defensar els drets energètics de la ciutadania per la via jurídica, des del 2017 els onze punts d’assessorament energètic (PAE) han permès millorar la detecció i l’atenció de casos de pobresa energètica a la ciutat. Des que es van obrir, els PAE han atès prop de 50.000 persones i han aturat 10.000 talls de subministrament.

Nova taxa mediambiental al transport d’energia

Una nova ordenança fiscal aprovada al Plenari municipal del mes de setembre gravarà les empreses de transport d’energia que circulen per la ciutat. La taxa té un impacte de recaptació previst de 4 milions d’euros. A més, el consistori ha liquidat 4 milions d’euros addicionals per la regularització i el cobrament d’impostos i interessos pendents a empreses de subministrament elèctric del 2016 al 2018 per l’ús especial del domini públic.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades