Una nova eina per ampliar el parc d’habitatges de lloguer assequible

L’Ajuntament i l’Àrea Metropolitana de Barcelona impulsaran la creació de Metròpolis Habitatge, una entitat publicoprivada que construirà habitatge de lloguer assequible.

15/12/2017 12:34 h

Ajuntament de Barcelona

L’àrea metropolitana de Barcelona disposarà properament d’una nova eina per contribuir a augmentar el parc d’habitatge públic: Metròpolis Habitatge, el nou operador metropolità que permetrà incrementar l’oferta de lloguer assequible a través de la col·laboració entre entitats públiques i privades.

Metròpolis Habitatge impulsarà la promoció de 4.500 pisos públics de lloguer assequible a l’àrea metropolitana de Barcelona en un període de 8 a 10 anys, que tindran preus per sota dels del mercat, d’entre 400 i 600 euros. Tots els habitatges seran protegits. El 75% es llogarà a una mitjana de 7 euros el metre quadrat, mentre que la resta es podran llogar per un preu de fins a 10 euros els metre quadrat.

L’Ajuntament i l’Àrea Metropolitana de Barcelona seran els propietaris del 50% d’aquesta nova societat mixta, i l’altra meitat estarà en mans de l’empresa privada (o del conjunt d’empreses) guanyadora del concurs públic que es durà a terme.

Es requerirà que aquesta companyia tingui experiència reconeguda en la gestió d’habitatges i es valorarà que fomenti la participació dels llogaters oferint-los, per exemple, l’oportunitat de ser també accionistes del parc.

Un model no especulatiu

La manca d’habitatge assequible és un problema que no es pot solucionar només amb inversió pública. L’augment previst en el parc d’habitatges exigeix una diversificació en els gestors i promotors. Per això s’ha impulsat aquest model mixt entre administracions públiques i empreses privades.

Però, alhora, es vol evitar el component especulatiu que solen tenir les activitats relacionades amb un bé de primera necessitat com és l’habitatge. La intenció és impulsar un model no especulatiu d’inversió en el sector: les empreses que hi participin tindran un benefici limitat a un 5% de la inversió, aproximadament.

A canvi, aquestes companyies col·laboraran en la creació d’un parc d’habitatges que millorarà les condicions de vida de la ciutadania. Els beneficis que superin el percentatge esmentat es reinvertiran en Metròpolis Habitatge.

Aquest model també té entre els seus objectius facilitar la participació comunitària de veïnes i veïns, a més de promoure valors com la sostenibilitat, l’estalvi energètic, la innovació i la participació comunitària, entre altres.

Una solució nova per a un problema vell

Un dels objectius principals del Pla pel Dret de l’Habitatge de Barcelona 2015-2025 és incrementar el parc de lloguer públic. Per això, un 80% dels més de 8.000 pisos de promoció pública que es construiran durant els propers 10 anys seran d’aquest tipus, sempre mantenint la propietat del sòl.

Alhora, seguint la línia dels millors referents europeus en habitatge assequible, també s’incentiva la col·laboració publicoprivada amb la creació d’aquesta societat, que permetrà afegir 4.500 pisos més al parc assequible de la ciutat.

El problema de la manca d’habitatge de lloguer públic, però, no és específic de Barcelona sinó que es dona a tota l’àrea metropolitana i, per tant, requereix solucions conjuntes i coordinades entre administracions. Per això, el projecte de Metròpolis Habitatge estarà liderat conjuntament per l’Ajuntament i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Per assegurar el lideratge públic del projecte, el sòl municipal que es posi en disposició mantindrà la titularitat pública, els habitatges tindran també aquesta qualificació i l’adjudicació es farà des de l’Ajuntament a través del Registre de Sol·licitants. Així es garantirà que totes les actuacions tinguin l’objectiu de beneficiar el conjunt de la ciutadania.

Referents europeus

Actualment, Barcelona pateix un dèficit estructural d’anys de retard en polítiques públiques potents d’habitatge i només té un percentatge d’habitatge assequible de l’1,7%, molt lluny del 15% recomanable. És per això que el govern municipal s’ha posat com a objectiu l’ampliació del parc, tot apostant pel lloguer públic.

Els operadors publico-privats, en els quals es basa el model de Metròpolis Habitatge, són elements clau en la creació d’un parc d’habitatge públic a molts punts d’Europa. Ciutats com Viena, Amsterdam, Paris, Berlín, Estocolm o Londres tenen un parc d’habitatge públic fort que es beneficia d’una intensa col·laboració publicoprivada.

Segons Housing Europe, Àustria té un 20% de parc assequible, França un 17% i els Països Baixos un 33%. Tal i com preveu el Pla pel Dret a l’Habitatge 2016-2025, Barcelona es vol situar en la línia de les millors pràctiques dels referents europeus.

Més informació

Etiquetes associades a la notícia