Units en la lluita contra la pobresa energètica

La segona edició del Congrés Català de Pobresa Energètica aprofundirà en les causes estructurals de la pobresa energètica i l'estat actual dels drets energètics

07/11/2018 21:23 h

Ajuntament de Barcelona

Durant dos dies, el 8 i el 9 de novembre, entitats i administració municipal proposaran solucions i estratègies conjuntes per abordar d’una manera més efectiva els principals problemes relacionats amb la pobresa energètica, com l’augment del preu de l’energia, l’estat dels habitatges construïts sense criteris d’eficiència energètica o la situació socioeconòmica de les famílies. La seu, el Centre Cïvic de les Cotxeres de Sants.

Durant els dos dies del congrés s’instal·larà un punt d’assessorament energètic per informar i apoderar la ciutadania en relació amb els seus drets energètics. A tota la ciutat hi ha onze punts d’aquest tipus, que ofereixen una atenció personalitzada per reduir la despesa en llum, aigua i gas, optimitzar els serveis, millorar l’eficiència energètica de la llar i fer gestions amb les companyies.

Solucions per a un problema real

A Barcelona hi ha 170.000 persones que tenen problemes per pagar la factura de la llum, del gas o de l’aigua. Segons l’estudi “Indicadors municipals de pobresa energètica a la ciutat de Barcelona”, el perfil més nombrós de persones que pateixen pobresa energètica (67,9%) són dones aturades que viuen en règim de lloguer i que manifesten principalment problemes per fer-se càrrec de la factura de la llum.

Les persones que no poden pagar les factures de llum, d’aigua o de gas, així com totes les que necessiten que les orientin o les acompanyin a l’hora de fer tràmits, poden adreçar-se al punt d’assessorament energètic més proper al seu domicili.