Barcelona reforça el circuit de padró per garantir l’empadronament dels residents en situació vulnerable

25/05/2016 09:48 h

Districte Nou Barris

L’Ajuntament de Barcelona ha presentat a entitats ciutadanes les millores que a partir d’avui es posaran en marxa per fer més àgil l’empadronament de col·lectius en situació de vulnerabilitat. El reforç del circuit d’empadronament permetrà garantir l’accés als serveis, programes i equipaments d’aquelles persones residents a Barcelona però que no viuen a un domicili fix, o que no poden acreditar la titularitat de l’habitatge.

En aquest sentit, a inicis del passat mes d’abril es va posar en marxa una Taula tècnica interdepartamental amb l’objectiu de detectar les dificultats en l’empadronament i trobar-ne solucions per agilitzar al màxim el procés. La taula ha comptat amb tècnics de les diferents àrees implicades: atenció ciutadana, salut, habitatge, població, serveis socials, guàrdia urbana i drets de ciutadania.
En el marc d’aquesta taula s’ha acordat:

– Agilitzar el protocol d’empadronament sense domicili fix, per tal de reduir a menys d’un mes el temps de mitjana de l’empadronament.

– Reforçar les comprovacions domiciliàries per empadronar a persones en domicili concret. Es crearà un equip d’inspectors municipals que es sumarà a la feina de comprovació que fins ara realitzava exclusivament la Guàrdia Urbana.

– Creació d’una Comissió de seguiment, amb la participació d’entitats i els servies municipals implicats que permeti assegurar el correcte funcionament del circuit i atendre aquelles situacions particulars que no puguin ser resoltes de forma ordinària.

– Reforç de la informació sobre el procediment d’empadronament, tant del general com de les situacions especials. S’ha elaborat un fulletó informatiu adreçat als usuaris i entitats que estarà disponible en català, castellà, anglès, francès, àrab, urdú i xinès. També es realitzaran sessions informatives sobre padró pels tècnics de totes les àrees implicades.

Amb la posada en marxa d’aquestes mesures, l’actual govern assumeix l’obligació de treballar per garantir que tots els serveis, programes i equipaments siguin accessibles al conjunt dels veïns de la ciutat.