El reagrupament familiar reforça l’arrelament als barris

22/03/2017 12:49 h

Ajuntament de Barcelona

El programa municipal Noves Famílies és un servei pioner que des del 2009 assessora i acompanya les famílies que han sol·licitat el reagrupament familiar o que estan immersos en aquest procés. Noves Famílies dona resposta a les necessitats de veïns que, un cop conclòs el seu procés migratori, volen exercir el dret de reincorporar al seu nucli familiar els membres directes que encara viuen al país d’origen.

El servei, que depèn de la Direcció de Serveis d’Atenció i Acollida a Immigrants, ha dut a terme durant el 2016 el seguiment de 2.266 famílies reagrupants, la majoria de les quals estan repartides entre Ciutat Vella (22%), Nou Barris (14,5%), Sants-Montjuïc i Sant Martí (12%) i Sant Andreu (11%).

Noves Famílies ofereix orientació i acompanyament social individualitzat a les famílies durant tot el procés de reagrupament familiar; assessorament jurídic sobre la tramitació de la documentació necessària per dur a terme el reagrupament, i orientació, acompanyament i suport psicopedagògic als menors i joves reagrupats per facilitar-los l’accés al sistema educatiu i de lleure de Barcelona.

El servei es planteja de manera integral per a totes les persones vinculades al procés: pares reagrupants i, d’una manera especial, fills i dones reagrupades, els dos col·lectius sovint més fràgils. Cal destacar també que el servei es desenvolupa de manera territorialitzada, amb professionals adscrits a tots els districtes municipals, amb l’objectiu de cohesionar la comunitat als barris a través del reforç de les famílies que hi viuen, tenint-ne en compte la diversitat.

De fet, Noves Famílies s’adapta contínuament als canvis de perfil de les persones amb les quals treballa. Des de l’inici del programa, per exemple, s’ha passat d’atendre una població majoritàriament provinent de països de l’Amèrica Central i del Sud a assessorar principalment persones del Pakistan, l’Índia, Bangla Desh, el Nepal, les Filipines i la Xina.

Un acompanyament continuat

L’acompanyament, que dura habitualment un any i és una de les eines clau del servei, consisteix a realitzar un seguiment individual o familiar i ofereix diferents espais de trobada, tant abans com després de l’arribada de les persones reagrupades.

Abans de l’arribada s’organitzen sessions grupals amb activitats programades amb la persona que reagrupa per tal d’anar preparant el procés. S’hi tracten temes jurídics, però també s’hi aborden aspectes emocionals relacionats amb els temors i les expectatives que genera el retrobament, els dubtes sobre com serà l’escolarització dels fills reagrupats o el patiment pel possible xoc cultural.

A partir de l’arribada dels familiars, s’ofereix un acompanyament grupal amb activitats programades per tal de garantir que el retrobament sigui positiu per a tota la família, i per facilitar la incorporació a la ciutat de les persones reagrupades. Aquests aspectes es treballen en diferents grups: en un espai estable per a pares, als tallers per a dones reagrupades i en el marc dels tres projectes adreçats a joves que arriben a la ciutat: “Prepara’t”, “Punt de trobada” i “A l’estiu, Barcelona t’acull”.

Atendre les especificitats de pares, dones i joves reagrupats

L’espai estable de pares reagrupants té com a objectiu tractar les dificultats sorgides arran de la trobada amb els fills un cop dut a terme el reagrupament. L’any passat van tenir lloc 22 sessions amb una periodicitat quinzenal a l’Espai Jove Garcilaso, a les quals van assistir 56 persones pertanyents a 52 nuclis familiars.

L’any 2016 la participació de dones reagrupades, que és un dels perfils centrals del programa, ha augmentat en quasi un 4%, fins a les 161. També s’ha detectat un increment del 32% del nombre de joves atesos (196), que, en una proporció alta (42%), arriben a Barcelona amb un nivell d’estudis de batxillerat.

Amb el reagrupament familiar, els joves d’entre 15 i 19 anys viuen un doble dol: s’han d’adaptar a una família que, en molts casos, no veien des que eren petits, i deixen enrere el seu entorn social i escolar. Per aquest motiu, Noves Famílies s’ocupa, mitjançant el servei “Prepara’t”, de les seves necessitats formatives, tenint en compte que moltes vegades els joves arriben a Barcelona amb l’objectiu d’incorporar-se al sistema educatiu català universitari.

Mitjançant els projectes “Punt de trobada” i “A l’estiu, Barcelona t’acull”, es creen vincles d’amistat i confiança entre els joves, s’organitzen activitats lúdiques i sortides en grup per conèixer recursos de la ciutat, familiaritzar-se amb Barcelona i, sobretot, aprendre la llengua.

“A l’estiu, Barcelona t’acull” ja és un projecte consolidat, que en el darrer any va atendre 149 joves de 29 nacionalitats diferents, amb un grau de compromís i participació del 89% de mitjana.