L’Escola Bressol Municipal Aurora, referent d’un nou model educatiu per als més petits

La nova Escola Bressol Municipal (EBM) Aurora s’incorpora al curs escolar amb un model educatiu pioner, que inclou la flexibilitat horària i la posada en marxa d’un espai familiar socioeducatiu per atendre les famílies vulnerables. Amb aquest nou centre, la xarxa d’escoles bressol de Barcelona ja té 101 equipaments públics i esdevé una de les més extenses d’Europa.

07/01/2019 18:21 h

Ajuntament de Barcelona

El barri del Raval estrena la nova Escola Bressol Municipal Aurora, un equipament amb dos plans pilot clau pel que fa a l’actualització del model educatiu per a infants de 0 a 3 anys i que a partir del 8 de gener començarà l’activitat educativa.

Les mesures innovadores que s’han implantat a l’EBM Aurora sorgeixen del replantejament de l’educació per a nadons i infants que es va abordar durant el programa “Impulsem educació i petita infància”, un projecte de revisió de les escoles bressol municipals que es va iniciar l’any 2017 per reformular l’ensenyament en les primeres etapes d’aprenentatge.

Flexibilitat horària

El nou centre incorpora noves opcions horàries amb quatre grups d’infants que permeten ampliar la flexibilitat i millorar la conciliació familiar:

  • Lactants: de 9.00 a 16.00 h
  • Infants d’1 a 2 anys: de 9.00 a 16.00 h
  • Infants de 2 a 3 anys: de 9.00 a 16.00 h
  • Infants d’1 a 3 anys: de 9.00 a 13.00 h o de 15.00 a 19.00 h

El plantejament educatiu es basa en el desenvolupament de les capacitats cognitives, motrius, emocionals i socials dels nadons i infants, a partir dels moments de cura i de joc i descoberta. Alhora, s’hi faran partícips les famílies per compartir amb elles la cura i l’educació dels fills i les filles.

Espai familiar socioeducatiu

A més, l’EBM Aurora inicia un projecte pioner per atendre famílies amb infants en risc d’exclusió, mitjançant la creació d’un espai familiar socioeducatiu on rebran el suport i l’atenció de professionals dels àmbits educatiu i social. Els objectius d’aquest servei són enfortir les xarxes socials de les famílies, prevenir-ne l’aïllament i impulsar la cura i els vincles amb els infants de manera corresponsable entre els adults.

La mesura s’emmarca dins la xarxa de serveis d’atenció educativa i comunitària de Ciutat Vella, que reservarà fins a un 33% de les places de cada grup per a famílies vulnerables derivades pels serveis socials.

Per accedir al servei d’atenció de l’espai socioeducatiu, les famílies poden adreçar-se directament al centre o poden acudir per derivació de centres d’atenció primària (CAP), els serveis socials o altres recursos com el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç de Ciutat Vella.

Criteris d’accès a l’EBM Aurora

Les places de l’EBM Aurora s’ofereixen a les famílies en llista d’espera de les escoles bressol de Ciutat Vella EBM Cadí, EBM Mont Tàber i EBM Canigó, segons l’ordre de puntuació establert a la preinscripció. En cas que no s’ocupin totes les places, s’oferiran a les famílies en llista d’espera de l’EBM Nic, a Sants-Monjuïc, i l’EBM Tres Tombs, a l’Eixample.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades