Mesura de govern sobre l’Oficina per la No-Discriminació

13/07/2017 14:55 h

Drets de Ciutadania

El passat 12 de juliol va ser presentada per a la seva aprovació la mesura de govern sobre l’Oficina per la No-Discriminació.

La mesura estableix tres objectius principals: els dos primers pertanyen a l’àmbit de la prevenció per tal d’impulsar l’OND com el referent de drets humans i la lluita contra la discriminació a la ciutat i visibilitzar i contrarestar les diferents formes de discriminació presents a Barcelona. El darrer, s’articula en l’àmbit de la garantia, donant acompanyament i desenvolupant els mecanismes pertinents un cop ja s’ha produït una situació de discriminació.

Cada un dels tres objectius generals es divideix en diversos objectius específics, que al seu torn es desgranen en diferents línies d’actuació.

Podeu consultar el contingut complet de la mesura a través del següent enllaç.

Més informació