Nou impuls a l’Oficina per la No Discriminació

Les discriminacions prenen formes molt diverses. Factors com l'edat, la salut, el gènere, la orientació sexual, la condició social, la religió, la procedència o el color de la pell de les persones són, sovint, motius de vulneració de drets a la ciutat. La Oficina per la No Discriminació (OND) és el servei que atén i assessora les víctimes de l'odi i la discriminació, i que media i sanciona els actes d'odi.

07/05/2018 19:02 h

Ajuntament de Barcelona

L’OND té dos àmbits d’actuació bàsics: la garantia dels drets i la prevenció, mitjançant la col·laboració amb diferents actors de la ciutat. Garantir els drets de la ciutadania exigeix oferir un servei d’acompanyament en casos de discriminació, sobretot en l’aspecte jurídic; i la prevenció es vehicula a través del Centre de Recursos en Drets Humans, un nou espai dins de la seu de l’OND en què s’informen, es formen i se sensibilitzen la ciutadania i les organitzacions sobre drets humans.

Amb la reinauguració de l’Oficina per la No Discriminació s’ha ampliat la seu al carrer de Ferran, 32, i s’hi han instal·lat boxs d’atenció individual per garantir la intimitat de les persones denunciants. També s’han millorat les condicions laborals de l’equip, s’ha ampliat el servei jurídic i s’ha renovat la coordinació de l’oficina.

A l’OND es treballaran especialment les següents prioritats temàtiques:

  • Discursos discriminatoris i discursos d’odi
  • Exercici discriminatori del dret d’admissió
  • Dret a l’habitatge
  • Discriminacions a l’espai públic

Una oficina amb història

La defensa dels drets de ciutadania ha estat sempre una màxima de la ciutat. El 1992 ja es va crear la figura del comissionat per a la defensa dels drets civils, i més tard la Regidoria de Drets Civils. No va ser fins al 1998 que va aparèixer l’Oficina per la No Discriminació (OND). El servei públic per atendre situacions de vulneració dels drets humans i lluitar contra la discriminació va ser pioner a Europa, i el model es va repetir en nombroses ciutats de l’Estat i la Unió Europea.

Després que l’oficina perdés l’impuls durant els darrers anys com a servei de referència a la ciutat a causa de les retallades pressupostàries i la falta de priorització, el programa “Barcelona, ciutat de drets”, creat el 2016, en va incloure la recuperació.

Les xifres de la discriminació

El 2017, l’OND va obrir 233 expedients de discriminació i va atendre 160 persones que sol·licitaven informació i assessorament. El recompte estadístic mostra que el racisme i la xenofòbia van ser els principals motius de discriminació, en un 39% dels casos. Seguidament hi trobem la discriminació per motius de gènere (12%), per discapacitat (9%), per LGTBIfòbia (8%), per aporofòbia (8%) i per condició econòmica. Hi ha també casos de discriminació per ideologia, edat, salut i religió, que es donen en menys quantitat.

En els casos en què la discriminació es va produir per motius de gènere, cal destacar que la majoria de les víctimes eren dones. Pel que fa a la salut, el nombre de persones amb trastorn mental dupliquen les queixes de les persones amb malalties cròniques. Entorn de la religió, la islamofòbia n’és el principal motiu.

Segons els tipus de drets vulnerats, destaca el dret a la integritat moral, amb un 33%. El dret a l’habitatge (12%), el dret a la informació (9%), els drets laborals i el dret a la llibertat i seguretat, ambdós amb un 8% del total.

D’aquestes dades, l’Oficina per la No-Discriminació en desprèn que les situacions de racisme i xenofòbia han provocat una vulneració del dret a la integritat moral, i han generat situacions d’insults i tractes degradants per motius racials.

Finalment, la situació de vulneració ve provocada en un 37% per entitats privades o empreses; en un 32,6%, per les administracions, i en un 21,4% l’autoria és de particulars. Pel que fa a les queixes que han afectat els serveis municipals de l’Ajuntament, les situacions s’han coordinat mitjançant la síndica de greuges de Barcelona.

Etiquetes associades a la notícia