Presentades les candidatures a les eleccions al Consell Rector de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

Ja es coneixen les 14 candidatures presentades per representar les persones amb discapacitat de la ciutat al Consell Rector de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD). En total són 22 persones candidates, de les quals s’escolliran 10 per representar les persones amb discapacitat de la ciutat al consell, l’òrgan de govern que formaran conjuntament amb els 10 representants de l’Ajuntament i que és l’encarregat d’aprovar el programa d’actuació, el pressupost i els comptes anuals.

22/03/2021 19:03 h

Ajuntament de Barcelona

Les deu persones representants del col·lectiu es distribueixen per sectors de discapacitat de manera proporcional a la seva presència a la població, és a dir, cinc places per al sector de persones amb discapacitat física o orgànica, dues per al sector de trastorn de salut mental i tres places més dividides en els sectors de persones amb discapacitat intel·lectual, auditiva i visual.

Poden votar totes les persones empadronades a Barcelona que tinguin reconeixement legal de la situació de discapacitat, disposin d’un diagnòstic psiquiàtric de trastorn de salut mental o bé d’un document que acrediti que les atenen en un servei de rehabilitació psicosocial o en algun altre servei de salut mental i que s’inscriguin al cens electoral.

A aquestes eleccions es podrà votar telemàticament, de l’1 al 16 de juny, o presencialment a la seu de l’IMPD, al carrer de València, número 334, del 16 al 19 de juny. Dos dies després, el 21, es donaran a conèixer els resultats finals.

Per resoldre dubtes sobre el procés d’inscripció al cens electoral i les votacions, l’IMPD ha habilitat un telèfon i un correu electrònic: 934 132 716 i eleccionsimpd@bcn.cat.

 

Etiquetes associades a la notícia