Balanç de les mesures per impulsar l’economia després de la crisi provocada per la covid-19

El Centre de Coordinació de la Resposta Econòmica (Cecore), l’organisme creat a l’inici de la pandèmia de la covid-19, ja ha acabat el 52% de les 60 mesures dissenyades per fer front a la crisi econòmica derivada de la pandèmia. Hi ha un 40% de mesures en execució i un 8% que ja s’han definit. El Cecore disposa d’un pressupost de 30 milions d’euros, que se sumen als 72 milions d’euros de recursos ordinaris de la ciutat per a polítiques econòmiques.

23/11/2020 14:55 h

Ajuntament de Barcelona

Un pla de quatre fases

El Cecore va definir des del primer moment una estratègia de quatre fases adaptades a les necessitats de cada moment: un pla de xoc quan va esclatar la crisi per la pandèmia, per aturar-ne el primer impacte; tres mesos després, en la fase de resiliència, mesures per afavorir el creixement i la recuperació ràpida de l’economia; després de sis mesos, una fase de recuperació amb iniciatives per impulsar la recuperació progressiva de l’economia fins a recuperar els nivells anteriors a la crisi amb el consum de Nadal, i a partir dels dotze mesos s’arribarà a la fase de reinvenció, especialment en certs sectors, que reimpulsi el creixement i situï la ciutat com a líder.

S’han dissenyat seixanta mesures per actuar prioritàriament en cinc àmbits

1. Subvencions, ajuts i finançaments

Per actuar ràpid amb el teixit comercial, es posen en marxa mesures específiques de finançament i crèdit enfocades al petit comerç, la restauració, l’economia cooperativa, l’economia del visitant i els mercats, tenint molt en compte també la necessitat de digitalització del sector.

Es creen els BCrèdits, microcrèdits de 12.500 euros, el programa “Impulsem el que fas”, d’ajudes a projectes als barris, o “Barcelona accelera”, per captar inversions de fons de capital risc.

També s’han concedit prop de 290.000 euros d’ajuts directes al lloguer, s’han atorgat més de 115.000 euros per a la digitalització i transformació digital de negocis i en l’àmbit de l’economia social i solidària, s’han incrementat un 37,5% els crèdits per a subvencions, que arriben a 131 projectes, i s’impulsen línies de crèdit amb acords amb les finances ètiques per valor de 4 milions d’euros.

2. Formació i assessorament

Per enfortir el teixit productiu i capacitar-lo, s’ha activat el programa Rethinking, que ofereix formació i assessorament a 529 empreses i persones treballadores autònomes per afrontar el moment de crisi i el futur.

També s’ha ofert suport jurídic a 201 empreses per flexibilitzar els lloguers dels locals.

3. Promoció, comunicació i connectivitat

S’ha fet un esforç per promoure el consum local a través de campanyes de comunicació i per organitzar els diferents esdeveniments per promoure el teixit econòmic de la ciutat, com el Saló BizBarcelona i el Saló de l’Ocupació, la Barcelona Expat Week o el web Barcelona Safe City.

4. Eines de desenvolupament econòmic

El Cecore ha treballat per crear noves eines que serveixin per al creixement econòmic de la ciutat, com l’agència Barcelona & Partners, de captació d’inversions internacionals, o el Pla de sistemes de mercats per a la transformació digital dels mercats municipals amb la possibilitat d’oferir serveis en línia a través d’un punt de venda virtual.

També s’han pres mesures per fomentar l’ocupació, com el programa “Crea feina” i els projectes integrals amb contractació, que ja han generat 206 contractacions, un 57% de dones.

Per incentivar el consum i l’activitat econòmica cultural, es va crear el Bonus Cultura, que subvenciona una part del consum en llibreries, cinemes o teatres, entre d’altres.

5. Canvis normatius i administratius

S’ha treballat per fer canvis en la regulació i el funcionament de l’Administració que afavoreixin l’impuls de l’activitat econòmica, cosa que ha permès rebaixar encara més el termini de pagament a proveïdors fins als 19,9 dies de mitjana a l’octubre, flexibilitzar criteris d’espai públic de les llicències de terrasses, que ja arriben a les 3.000 sol·licituds autoritzades, i reduir el 75% de la taxa de terrasses fins al 31 de desembre de 2020.

Totes les mesures creades pel Cecore es poden consultar al web “Barcelona mai s’atura” i a la Guia pràctica de serveis.

Etiquetes associades a la notícia