Requisits per a l'obertura de locals comercials de menys de 400 metres quadrats

Des del 4 de maig, els comerços i locals de serveis de menys de 400 metres quadrats podran obrir al públic si acompleixen un seguit de mesures d'higiene, seguretat, aforament i prevenció

03/05/2020 23:30 h

Ajuntament de Barcelona

La fase zero del procés de desconfinament progressiu suma una sèrie de mesures per a botigues i locals de la ciutat de menys de 400 metres quadrats i que fins ara no podien obrir amb motiu de l’estat d’alarma. Les mesures no afecten aquells comerços que han estat oberts durant l’estat d’alarma.

Requisits hauran de complir els comerços per obrir

 • Només es pot atendre amb cita prèvia
 • Dins del local només podrà haver-hi un client per cada persona treballadora
 • Distància de dos metres de seguretat mínima entre la clientela i d’aquesta amb les persones treballadores del local. Si no es pot mantenir la distància, es permetrà l’entrada d’un únic client dins del local. En cas que no es pugui garantir la distància de seguretat, l’ús de mascaretes serà obligatori.
 • Horaris d’atenció preferent per a les persones majors de 65 anys, entre les 10 i les 12 h i les 19 i les 20 h
 • Es permetrà la recollida de productes i menjar en local, sempre que s’hagi comprat per telèfon o internet.
 • En locals d’autoservei, el personal s’encarregarà de la distribució dels productes.

Mesures d’higiene obligatòries per als locals i comerços

 • Neteja i desinfecció de les instal·lacions dues vegades al dia, una d’elles al final de cada jornada. En cas de netejar i desinfectar al migdia, caldrà comunicar-ho per mitjà de cartelleria
 • Neteja i desinfecció dels llocs de treball en cada canvi de torn
 • Neteja diària d’uniformes i atuells de treball
 • Tots els establiments hauran de disposar de dispensadors de gels hidroalcohòlics per a la clientela i pels treballadors i treballadores
 • En establiments del sector comercial tèxtil, els emprovadors s’han d’utilitzar per una única persona cada vegada i netejar-los i desinfectar-los després de cada ús