L’Ajuntament de Barcelona crea una comissió per accelerar la implantació de l’Agenda 2030

Una comissió transversal interna formada per una trentena de representants de totes les àrees del Govern treballarà pel compromís d’assumir com a propis els disset Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 i aplicar-los a totes les polítiques municipals.

13/01/2020 13:24 h

Ajuntament de Barcelona

El compromís esdevé essencial en la lluita contra l’emergència climàtica i es presenta com una oportunitat per definir una ciutat més sostenible que permeti seguir generant riquesa per combatre les desigualtats, respectant l’entorn i garantint un futur per a les properes generacions.

La comissió, presidida per la tercera tinenta d’alcaldia, Laia Bonet, treballarà en l’estratègia d’impuls dels disset ODS a partir dels principis següents:

  • Localització: Què signifiquen i què impliquen aquests objectius de desenvolupament sostenible i les seves 169 fites per a la ciutat.
  • Avaluació: Quina és la situació actual i l’evolució de Barcelona respecte a les fites establertes.
  • Innovació: Proposar determinades polítiques innovadores per aconseguir una evolució favorable i arribar al compromís establert.

A més, es crearà un Consell Acadèmic Assessor per avaluar aquesta estratègia i es gestionarà una taula de ciutat per impulsar l’Agenda 2030, de què formaran part entitats, col·legis professionals i empreses.

La participació ciutadana es farà a partir del Programa d’actuació municipal (PAM).

Què és l’Agenda 2030

L’Agenda 2030 és el resultat d’un gran acord que van assolir, el 25 de setembre de 2015, els 193 estats membres de les Nacions Unides i que es concreta en disset objectius de desenvolupament sostenible que tenen incidència en els camps ambiental, social, econòmic i institucional.

L’Agenda 2030 situa els objectius i les accions que la humanitat necessita per governar la globalització econòmica des d’una perspectiva de pau, justícia i sostenibilitat, mitjançant polítiques transformadores que permetin que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles.

Des del primer moment Barcelona es va implicar en l’impuls de l’Agenda 2030 reforçant la trajectòria consolidada de la ciutat pel que fa a planificació estratègica participativa, tant en l’àmbit de la sostenibilitat ambiental com en el de la inclusió social, i la seva vocació internacionalista, que busca aliances amb altres ciutats per abordar el canvi climàtic, la crisi dels refugiats o la reducció de les desigualtats, entre altres reptes compartits.