Acusació popular contra l’agressió LGTBI-fòbica de la Verneda

L’Ajuntament de Barcelona exercirà l’acusació popular en el cas de l’agressió a dues dones lesbianes davant dels seus fills, menors d’edat, que es va produir l’1 de juliol al barri de la Verneda, a Sant Martí. L’Oficina per la No Discriminació ha atès les víctimes per oferir-los suport legal i psicosocial.

05/07/2019 16:36 h

Ajuntament de Barcelona

L’Oficina per la No Discriminació, en col·laboració amb l’Observatori contra l’Homofòbia, ha atès les dues dones i els ha ofert suport psicosocial i jurídic. El regidor de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència, Marc Serra, ha destacat la intervenció de la Guàrdia Urbana, que va protegir les víctimes, va identificar l’agressor i va documentar els fets com una agressió per discriminació.

Aquesta categorització de l’agressió s’emmarca en un nou procediment operatiu de resposta en els casos de discriminació que es va posar en marxa durant el mandat anterior. Tot el cos de la Guàrdia Urbana i la resta d’operadors municipals han rebut formació per detectar aquestes situacions i actuar d’una manera àgil, coordinada i eficaç.

Acusació popular contra l’odi

Des del mandat anterior l’Ajuntament de Barcelona fa ús del litigi estratègic per denunciar les agressions per discriminació de tot tipus que tenen lloc a la ciutat i protegir les víctimes de l’LGTBI-fòbia, el racisme, el feixisme, l’aporofòbia o l’islamofòbia. D’aquesta manera, el Govern envia un missatge contundent contra aquestes agressions, que representen un atac contra els valors de la convivència i la diversitat i contra una ciutat oberta com Barcelona.

Increment de la visibilitat de les agressions LGTBI-fòbiques

La taula d’entitats d’atenció a les víctimes de discriminació, impulsada per l’Oficina per la No Discriminació, va presentar el mes de març l’informe La discriminació a Barcelona 2018. El document, capdavanter a la ciutat, recull i analitza dades sobre les diferents situacions de discriminació viscudes a la ciutat i registrades per l’Oficina per la No Discriminació i pels serveis d’atenció a les víctimes de diferents entitats locals.

Malgrat que ha augmentat la visibilització de les denúncies per agressió en el cas del col·lectiu LGTBI, el nombre de casos denunciats es manté estable en relació amb les dades del 2018.

Etiquetes associades a la notícia