Cap restricció d’identitat de gènere en els formularis municipals

Els registres municipals incorporaran més opcions de gènere i un nou camp per especificar el nom pel qual les persones transsexuals, transgènere i intersexuals volen ser reconegudes per l’Administració. Les modificacions tenen com a objectiu respectar els drets i la identitat de totes les persones.

06/03/2019 16:30 h

Mireia Alonso

Amb la signatura de la nova regulació es fa possible el tractament administratiu de les persones transsexuals, transgènere i intersexuals d’acord amb el nom i el gènere amb els quals s’identifiquen.

En els casos en què s’hagi d’especificar el gènere, a les opcions home i dona s’afegeixen home trans, dona trans i cap de les anteriors, per evitar que la modificació mantingui qualsevol restricció d’identitat de gènere.

Pel que fa al nou camp nominal, es podrà especificar el nom pel qual la persona vol que la reconegui l’Administració, que estarà a disposició de tothom. Pel que fa a les persones menors d’edat, podran emplenar aquest camp amb el consentiment de tutors i tutores legals.

Es preveu que l’aprovació definitiva d’aquesta normativa tingui lloc a principis de maig, un cop hagi acabat el període d’al·legacions i tres mesos després de la seva publicació al BOE. Restaran exempts d’aquesta modificació els tràmits que formin part d’un procediment administratiu formalitzat o amb implicacions jurídiques de caràcter oficial.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades