Els serveis de neteja i recollida de residus es garanteixen a tota la ciutat

Els serveis de neteja i recollida de residus a la ciutat de Barcelona estaran garantits, tot i que els punts verds estan tancats des de dilluns passat.

16/03/2020 12:47 h

Maria Urrero Allona

Els serveis de neteja i recollida de residus a la ciutat de Barcelona estaran garantits durant el temps que durin les mesures específiques davant la situació generada per la Covid-19. S’han modificat les dinàmiques dels equips per adaptar-les a les circumstàncies, amb un sistema de torns que permet assegurar el servei i, sobretot, aplicar les mesures preventives dictades per les autoritats sanitàries per protegir les treballadores i els treballadors.

Per mantenir la neteja de la ciutat, el servei de recollida de residus està garantit arreu, així com el servei de neteja de carrers. Es prioritzen les zones amb recollida de residus sense contenidors (el nucli antic de Sarrià, el Raval, el Gòtic o Santa Caterina), el buidatge de les papereres, la neteja als voltants dels contenidors i la neteja als entorns d’hospitals, centres sanitaris i mercats d’alimentació.

Es disposaran totes les mesures logístiques a cada centre de treball per evitar la concentració de treballadors, i els equips sortiran de manera esglaonada amb torns alternatius.

Com a mesura de prevenció i amb l’objectiu compartit de limitar la propagació de la Covid-19, actualment estan tancats els 27 punts verds de barri de tota la ciutat, tant els de zona i els de barri com els mòbils.

Se suspèn el servei de recollida de trastos i mobles vells, i la recollida comercial s’adaptarà proporcionalment a la reducció de l’activitat comercial.

Com a servei essencial també es manté la recollida d’animals morts quan sigui necessari, amb l’aplicació de totes les mesures de prevenció per al personal del servei.

Recomanacions a la ciutadania

Amb la modificació i adaptació dels serveis es demana a la ciutadania la màxima col·laboració en la gestió dels residus:

  • No dipositeu mobles i trastos vells al carrer. Cal mantenir-los a casa mentre durin les mesures excepcionals, fins que es restableixi el servei.
  • Si genereu residus que no es poden llençar als contenidors ordinaris del carrer, com olis domèstics, piles o ferralla, mantingueu-los emmagatzemats a casa fins que reobrin els punts verds.
  • No deixeu residus fora dels contenidors, dipositeu els residus als contenidors de recollida selectiva corresponents.
  • Cal augmentar la recollida selectiva per intentar reduir al màxim la fracció de rebuig, i evitar els plàstics d’un sol ús.
  • Es recomana també que es redueixi al màxim la generació de residus amb estratègies com la compra responsable, la planificació acurada dels àpats per no haver de llençar menjar i la reutilització de productes i materials diversos per allargar-ne la vida útil.
  • Als barris amb recollida sense contenidors és molt important que es compleixin els horaris per treure les escombraries, de 20.00 a 22.00 hores. A la zona de Sarrià Vell, amb recollida porta a porta, cal seguir estrictament el calendari del servei, així com als barris que disposen de recollida de bosses, com el Raval, el Gòtic i Santa Caterina.

Etiquetes associades a la notícia