“La ciutat proactiva” busca projectes innovadors contra la sequera

La cinquena convocatòria de “La ciutat proactiva”, el repte per a l’ecosistema innovador de la ciutat, se centra en la sequera i l’escassetat d’aigua, i com les ciutats poden tenir un paper central en la millora de la qualitat de vida de les persones. S’hi poden presentar projectes des d’ara i fins al 21 de maig.

19/04/2024 13:53 h

Ajuntament de Barcelona

La convocatòria l’ha treballat la Fundació BIT Habitat, l’agència municipal d’innovació urbana, conjuntament amb l’empresa municipal Barcelona Cicle de l’Aigua i l’Oficina Municipal de Canvi Climàtic i Sostenibilitat.

Aquesta edició està dotada amb 400.000 euros, que es destinaran a finançar fins a un màxim del 80% dels projectes escollits que tinguin un pressupost d’entre 30.000 i 100.000 euros. L’objectiu del repte és millorar la relació de la ciutat i de la ciutadania amb l’aigua, en un context d’emergència climàtica i, en particular, d’emergència per sequera.

Les propostes que optin als ajuts s’han d’emmarcar en algun dels tres àmbits següents:

  • La gestió de l’aigua a l’espai públic, col·lectiu i comunitari, amb solucions capaces d’optimitzar-ne l’aprofitament en el curt i llarg termini: drenatge i depuració, renaturalització, gestió i ús de l’aigua en equipaments, sistemes de neteja o reg, fonts ornamentals o potables, etcètera.
  • La infraestructura i els sistemes d’aigua als edificis, amb solucions que aportin millores substancials en la gestió de l’aigua al parc d’habitatges i altres edificis ja construïts per tal de contribuir a l’estalvi integral d’aigua potable.
  • La corresponsabilització i sensibilització envers l’aigua, amb solucions o accions innovadores que impliquin diferents agents i sectors econòmics, o generin un canvi sistèmic en l’ús de l’aigua en àmbits específics, com el turístic, l’esportiu o el comercial.

Les solucions que es presentin han de ser escalables i replicables, per tal de preveure’n la implantació en un context global de ciutat. Des de la primera edició, el 2020, les solucions escollides s’estan provant a l’entorn real urbà de Barcelona.

Les propostes s’han de presentar a través de l’Oficina Virtual de Tràmits. Hi ha temps fins al 21 de maig. A l’estiu es triaran els projectes.

Etiquetes associades a la notícia