Més de cinquanta espècies de papallones viuen a la ciutat

El primer Observatori Ciutadà de Papallones Urbanes ha documentat 51 espècies que viuen a Barcelona, un 22% del total de les registrades a Espanya. L’objectiu és conèixer els hàbits i les tendències d’aquests invertebrats per poder-los protegir.

09/04/2019 17:43 h

Ajuntament de Barcelona

El treball de camp l’han dut a terme 35 voluntaris, que han observat 3.636 papallones entre març i setembre del 2018, amb més presència al juny.

La papallona més abundant és la blanqueta de la col, i hi ha altres espècies, com la papallona reina o la papallona zebrada, amb dibuixos i colors molt vistosos a les ales.

La localització i les espècies es poden consultar al mapa col·laboratiu de l’observatori.

L’observació segueix el 2019

El seguiment de papallones s’ha fet simultàniament a Madrid amb recursos i resultats molt semblants als de Barcelona.

L’observació continuarà aquest any amb una xarxa de voluntaris més àmplia per conèixer més a fons les papallones que viuen a la ciutat, saber quines són les zones verdes on proliferen millor i poder protegir d’aquesta manera la biodiversitat urbana.

L’Observatori Ciutadà de Papallones Urbanes és una iniciativa del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) en col·laboració amb el Museu de Ciències Naturals de Granollers, la Universitat Complutense de Madrid i la Universitat Autònoma de Madrid.

Etiquetes associades a la notícia