Més de dos mil nous aparcaments de bicicleta en el darrer any

L’augment, amb el qual s’arriba a gairebé trenta-nou mil aparcaments implantats als carrers de la ciutat, s’emmarca en les polítiques per fomentar l’ús de la bicicleta, que també inclouen l’ampliació i la millora de la xarxa ciclista actual de la ciutat.

09/01/2022 10:14 h

Ajuntament de Barcelona

La xifra encara és més alta des de l’inici del mandat, el juny del 2019. Des de llavors s’han instal·lat 3.700 aparcaments de bicicletes, fet que suposa un increment del 10,5%, repartits pels 10 districtes de la ciutat i preferentment en punts propers a equipaments i espais d’alta demanda.

Des de l’inici de la pandèmia s’ha produït un augment d’un 22,4% dels desplaçaments en bicicleta i en vehicles de mobilitat personal. Per seguir donant resposta a aquesta demanda s’està impulsant un nou paquet d’actuacions per als propers dos anys: es crearan 32,6 nous quilòmetres de carril bici i se’n milloraran 11,7 de la xarxa actual. D’aquesta manera es pretén arribar als 272,6 quilòmetres de xarxa ciclista el 2023.

Mobilitat segura amb una extensa xarxa de vies ciclables

L’objectiu d’aquestes mesures és assolir una mobilitat més segura, eficient i sostenible i convertir la capital catalana en una ciutat més ciclable. Per això s’aposta per fomentar els desplaçaments a peu, en transport públic i en bicicleta, segons el que estableix el Pla de mobilitat urbana (PMU) 2024. També podeu consultar-ne un resum.

Ara per ara la ciutat ja disposa d’una extensa xarxa de vies ciclables, dins la qual s’inclouen les superilles i les plataformes úniques. Sumant tots els recorreguts, carrers i carrils bici aptes per desplaçar-se en bicicleta, Barcelona ja té prop de 1.150 quilòmetres d’itineraris ciclistes a disposició dels ciutadans.

Normativa

D’acord amb l’Ordenança de circulació de vianants i vehicles, les bicicletes han d’estacionar-se de manera preferent als llocs destinats específicament per a aquesta finalitat. En cas que no hi hagi llocs a prop o que estiguin ocupats, les bicicletes poden estacionar-se en altres parts de la via no prohibides, d’acord amb les regles específiques següents:

  1. Es prohibeix lligar les bicicletes als arbres, semàfors, bancs, contenidors, papereres, marquesines de transport i elements de mobiliari urbà quan es dificulti el destí o funcionalitat de l’element.
  2. Es prohibeix estacionar davant de zones on hi hagi reserves d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda, de càrrega i descàrrega a la calçada o de servei públic, durant les hores de reserva.
  3. Es prohibeix estacionar en llocs reservats a altres persones usuàries o serveis, i a les zones de servei Bicing, si la bicicleta no inclou aquest servei.
  4. Es prohibeix estacionar a les voreres quan s’hi impedeixi el pas dels vianants.