Un paviment reductor de temperatura i soroll s’instal·la al carrer del Torrent de l’Olla

Es tracta d’una prova pilot amb un nou paviment que mitiga els efectes del canvi climàtic. S’ha instal·lat al carrer del Torrent de l’Olla, entre el carrer de Santa Perpètua i la travessera de Gràcia, i s’ha fet en col·laboració amb el projecte europeu Life Heatland.

29/11/2021 14:17 h

Ajuntament de Barcelona

Aquesta prova pilot també s’ha fet a la ciutat de Múrcia, on s’ha aconseguit un descens de fins a 15 ºC de la temperatura de l’asfalt, una reducció de 2 ºC de la temperatura ambient, una disminució de 3 decibels de soroll ambiental i un 173% més de reflectància solar.

Concretament, entre els beneficis respecte als paviments habituals es troben els següents:

  • Es redueix la temperatura de l’asfalt fins a 15 ºC gràcies a un paviment fred, de color clar, que no absorbeix tanta calor com els paviments convencionals.
  • Per la seva part, el paviment reflectant, de color beix, millora les condicions de conducció a la nit, ja que ofereix la mateixa lluminositat amb menys potència lumínica dels fanals, i això fomenta un estalvi de consum energètic.
  • Disminueix el soroll acústic de la zona.
  • Els materials utilitzats generen menys emissions a l’atmosfera i contribueixen a reduir els gasos amb efecte d’hivernacle.

La instal·lació s’ha fet en el marc del projecte europeu Life Heatland, conjuntament amb el Centre Tecnològic de la Construcció de la Regió de Múrcia (CTCON) i la constructora CHM Obras e Infraestructuras. Ara es començaran a avaluar els resultats del nou paviment pel que fa a variables com el soroll, la llum i la temperatura.

Etiquetes associades a la notícia