Nova contracta de neteja: proposta d’adjudicació dels quatre lots del servei

Proposta d’adjudicació dels lots de la nova contracta de neteja, que divideix el servei en quatre àmbits territorials. L’objectiu és arribar a un 60% de recollida selectiva de residus el 2030, adaptar el servei a cada barri i garantir una gestió socialment responsable. Entrarà en funcionament el 2022.

25/02/2021 14:31 h

Ajuntament de Barcelona

La mesa de contractació ha fet la proposta d’adjudicació de les quatre empreses que s’encarregaran de la gestió del servei. Ara s’ha d’aprovar al Ple del mes de març:

  • Zona centre (Ciutat Vella, Eixample i Gràcia): FCC Medio Ambiente, SA.
  • Zona oest (Sants-Montjuïc, les Corts i Sarrià – Sant Gervasi): Corporación CLD, Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos, SL.
  • Zona nord (Horta-Guinardó i Nou Barris): Valoriza, Servicios Medioambientales, SA.
  • Zona est (Sant Andreu i Sant Martí): Urbaser, SA.

La nova contracta suposarà un increment de 225 treballadors i treballadores, fins a arribar als 4.400, a més de l’ocupació indirecta que suposarà en diferents sectors.

La durada prevista del contracte són vuit anys, prorrogables dos anys més, amb un pressupost de gairebé 300 milions d’euros anuals.

Cap al residu zero

Els objectius principals de la nova contracta de neteja són els següents:

  • Adaptar el servei a cada barri per millorar els resultats: reforç als punts crítics, ús més eficient dels recursos o intensificació de la neteja en els espais de més ús ciutadà.
  • Arribar a un 60% de recollida selectiva de residus el 2030: desplegament del sistema porta a porta a nous territoris, introducció de noves tecnologies o desplegament d’una flota de vehicles electrificada per reduir la contaminació.
  • Millorar el control del servei: gestió del nou contracte des de l’Administració municipal, automatització de dades i obertura de la informació a la ciutadania.
  • Garantir una gestió socialment responsable del servei: creació de plans d’igualtat i de no-discriminació, introducció de clàusules socials i aposta per la contractació d’empreses d’economia social.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades