Habitatge, equipaments i memòria històrica a la Model del futur

La proposta municipal per transformar la Model en un espai ciutadà inclou uns cent cinquanta habitatges públics, equipaments educatius, socials, memorials, culturals i esportius, i un gran parc de 14.000 metres quadrats. El projecte s’ha definit en un procés participatiu amb el veïnat i les entitats de l’entorn.

04/12/2018 20:06 h

Ajuntament de Barcelona

La recuperació de la Model com a espai ciutadà és una prioritat de ciutat i una reivindicació històrica del veïnat que suposa l’oportunitat de reduir el dèficit d’habitatge públic, de serveis municipals i verd urbà de l’Eixample. Aquest districte és el més dens de la ciutat i té un teixit urbà i patrimonial que fa difícil trobar-hi nous espais d’ús públic.

Habitatge i equipaments

La proposta per al futur de la Model preveu uns cent cinquanta habitatges públics i un pol d’equipaments de proximitat a l’eix Nicaragua-Provença, que compartiran una plaça que estarà oberta a tots els veïns i les veïnes.

Hi haurà un institut escola, una escola bressol, una residència de gent gran i centre de dia, un espai per a joves, un espai d’economia social i solidària, un poliesportiu i l’espai memorial de la Model.

Un pulmó verd

El dèficit de natura urbana que té el barri de l’Esquerra de l’Eixample es reduirà amb el nou parc urbà i diàfan de 14.000 metres quadrats que es construirà a l’espai obert del recinte i connectarà els carrers de l’entorn.

A més, la vegetació i l’arbrat també seran protagonistes a la coberta del poliesportiu, les galeries i els patis de les escoles. En total, 19.900 metres quadrats d’espai públic verd amb zones d’estada i passeig per al veïnat.

Memòria i patrimoni

Conservar el patrimoni i la memòria històrica també és prioritari en la proposta municipal de futur per a la Model.

En concret, es preservarà la totalitat de l’espai central del panòptic i la quarta galeria, la qual inclourà un espai memorial que serà un centre d’exposicions i de recerca de la història de l’antiga presó.

A més, es conservaran traces, fragments o elements estructurals de la resta de galeries, que s’adaptaran als nous usos.

Horitzó 2022

El futur de l’antiga presó s’ha definit en un procés participatiu amb el veïnat i les entitats del barri, que també formaran part dels grups de treball que acabaran de concretar les característiques de cadascun dels espais.

El projecte definitiu de la Model es recollirà en un nou pla director que s’enllestirà al gener. Durant l’any vinent es tramitarà un nou pla urbanístic, necessari per transformar l’espai i l’entorn, i es preveu que les obres comencin a finals del 2020.

El pressupost per transformar la Model és de 94 milions d’euros, gairebé 48 milions dels quals són d’inversió municipal i uns 47 milions procedeixen d’altres administracions i entitats.

De símbol de la repressió a espai ple de vida

Inaugurada l’any 1904, la Model ha funcionat com a centre penitenciari durant més d’un segle i ha estat el testimoni d’episodis històrics de la ciutat, com la repressió i les accions de moviments de resistència durant el franquisme.

Al juny del 2017, després de dècades de reivindicacions veïnals que demanaven recuperar el recinte per a les necessitats del barri, i gràcies a un acord entre l’Ajuntament i la Generalitat, de qui depenia el recinte, els presos van ser traslladats i el centre penitenciari va tancar les portes.

Un any més tard, al gener del 2018, les portes de la Model es van obrir i no es tornaran a tancar mai més. Des d’aleshores el recinte ha funcionat com a espai de dinamització social i cultural, amb una programació constant d’activitats i exposicions, i se’n poden visitar les instal·lacions.

Més informació històrica de la Model al web lamodel.barcelona.

Notícies relacionades