La línia del metro que mai no va ser

Les obres per instal·lar una xarxa de recollida pneumàtica d’escombraries al Raval han permès localitzar restes d’una línia de metro que, el 1930, havia de connectar la Rambla amb el Poble-sec i que per diversos problemes va quedar aturada l’any 1939.

05/04/2019 16:01 h

Ajuntament de Barcelona

La troballa principal s’ha fet a la cruïlla del carrer de l’Est amb el carrer Nou de la Rambla, un pou d’atac des d’on s’havia d’iniciar la perforació del túnel. Aquesta cambra, de 3,5 × 2,5 metres de secció rectangular i 12,5 metres de profunditat, va patir, tot i l’estanquitat, molts problemes d’aigua freàtica que van obligar a aturar les obres el 1933 i a restablir la circulació viària del carrer.

Actualment l’espai està pràcticament ple d’aigua, però s’hi conserva una escala de fusta en forma de zig-zag i dues grans bigues verticals de ferro d’un muntacàrregues ja desaparegut. Al marge del pou d’atac s’observa un petit tram de 5 metres de llarg del túnel circular, l’únic tram de la línia que es va poder construir.

Un projecte interromput

El “Proyecto de Ferrocarril Subterráneo desde La Rambla del Centro a la calle del Marqués del Duero por Conde de Asalto”, executat per la concessionària Funicular de Montjuich, SA, volia unir l’estació del Liceu amb una nova parada a l’avinguda del Paral·lel.

Es va començar l’any 1930, però diverses vagues de treballadors, problemes financers i dificultats tècniques imprevistes durant l’execució van provocar que se’n denegués el permís d’obres l’any 1934. En aquest temps, es van poder enllestir les cotxeres, els tallers i la subcentral transformadora de la cruïlla del carrer Nou de la Rambla amb el carrer de Vila i Vilà i part de l’estació del Paral·lel.

L’any 1939, un cop acabada la Guerra Civil, la concessionària va voler reprendre les obres, però van ser novament denegades per motius financers.