Un mapa interactiu per descobrir la memòria democràtica a Barcelona

Un nou mapa localitza els indrets destacats de la memòria democràtica de la ciutat que estan senyalitzats a l’espai públic. Actualment hi ha 30 faristols i 53 plaques, repartits per carrers i places de tots els districtes, que expliquen episodis vinculats a la lluita per la llibertat i la igualtat.

13/07/2019 10:02 h

Ajuntament de Barcelona

El mapa de la memòria democràtica es pot consultar al web de Programes de Memòria, un projecte que va començar l’any 2016 per senyalitzar els espais on han tingut lloc els esdeveniments socials, culturals i polítics de la ciutat que han permès fer front a la tirania i l’opressió al llarg de la història.

Hi ha dos tipus de senyals per identificar els punts clau de la memòria democràtica:

  • Faristols narratius, de color vermell, que contextualitzen l’espai i l’esdeveniment amb una breu explicació, en català, castellà i anglès.
  • Plaques de marcatge, de color blau, amb una referència breu a una persona, un fet o una activitat.

A més dels senyals commemoratius que ja s’han instal·lat a l’espai públic, el plànol inclou els elements que actualment estan en tràmit.

Podeu consultar el mapa de la memòria democràtica en aquest enllaç.

Etiquetes associades a la notícia