Desactivat l’episodi de contaminació per PM10

La Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya ha desactivat aquest divendres, 20 de desembre, l'episodi de contaminació per alts nivells de partícules PM10 a l'àrea de Barcelona.

20/12/2019 10:44 h

Ajuntament de Barcelona

La Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya ha desactivat aquest divendres, 20 de desembre, l’episodi de contaminació per alts nivells de partícules PM10 a l’àrea de Barcelona.

La Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) va registrar, el dimecres, 18 de desembre, a l’àrea de Barcelona un nivell de partícules en suspensió de menys de 10 micres (PM10) que sobrepassava el llindar d’alerta i es va activar l’episodi de contaminació.

Dispositiu municipal desactivat

En reduir-se els nivells contaminants en l’aire, l’Ajuntament de Barcelona ha desactivat aquest divendres, 20 de desembre, la sèrie de mesures temporals previstes al protocol d’actuació per alts nivells de contaminació atmosfèrica mentre dura l’episodi. Aquestes mesures són les següents:

  • Reg de parcs i places no asfaltats.
  • Increment del reg dels carrers amb aigua freàtica.
  • Prohibició de l’ús de bufadors en tasques de neteja i a les zones verdes.
  • Prohibició de les activitats pulverulentes de les obres.

Què són i com s’originen les PM10

Les partícules en suspensió de menys de 10 micres són petites partícules sòlides o líquides que floten en l’aire. Fins a un 40% d’aquestes partícules les generen els motors, els pneumàtics i els frens dels vehicles. La resta prové de la pols de les obres i dels enderrocs i, eventualment, dels núvols de pols sahariana.

Etiquetes associades a la notícia