Afectacions de servei a la línia L4 de metro aquest estiu

La línia L4 estarà afectada del dilluns 27 de juliol al diumenge 30 d’agost, ambdós inclosos, en el tram comprès entre les estacions de Selva de Mar i La Pau. S'establirà un servei alternatiu de bus llançadora a la línia afectada. També es disposa d'altres alternatives ferroviàries i de busos per fer els mateixos recorreguts.

16/07/2020 18:20 h

Ecologia Urbana

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) durà a terme diversos treballs de millora de les vies de la línia L4 de metro durant aquest estiu. Per aquest motiu, del dilluns 27 de juliol al diumenge 30 d’agost, ambdós inclosos, es deixarà sense servei el tram comprès entre les estacions de Selva de Mar i La Pau.

Així, quedaran tancades les estacions d’El Maresme/Fòrum, Besòs Mar, Besòs i La Pau.

Per tal que la ciutadania pugui seguir desplaçant-se amb transport públic mentre durin les afectacions, es posarà a disposició de les persones usuàries un servei de bus llançadora que cobrirà el tram que queda tallat i enllaçarà Selva de Mar amb La Pau, parant a totes les estacions.

L’horari d’aquest servei especial serà de dilluns a dijous, i també els diumenges, de 5.00 a 24.00 hores. Mentre que els divendres, dissabtes i vigílies de festiu s’allargarà fins a les 2.00 hores de la matinada. El nombre de vehicles llançadora permetrà mantenir uns intervals de pas similars als de l’L4.

Cal tenir en compte, però, que en finalitzar el servei de metro no queda garantit l’enllaç llançadora-metro o metro-llançadora, ja que l’última llançadora surt a la mateixa hora que l’últim tren.

Moure’s amb altres mitjans de transport

A banda dels serveis alternatius de busos especials, la ciutadania pot escollir altres opcions que ofereix la xarxa complementària de transport públic amb funcionament habitual.

Així, les persones usuàries poden emprar les següents alternatives per moure’s pels trams afectats segons el punt d’origen en què es trobin:

Si el teu inici de trajecte és Selva de Mar:

Es recomana com a principal mitjà de transport alternatiu el TRAM, la línia T4 per arribar al Maresme Fòrum.

Les línies de bus V31 i 136

Uneixen Selva de Mar, Maresme/Fòrum, Besòs i Besòs Mar i La Pau. Cal pujar a la parada Llull-Selva de Mar i baixar a Metro Maresme-Fòrum per al Maresme/Fòrum; a la parada de Rambla Prim – Ferrer Bassa per anar a Besòs Mar; a la parada Metro Besòs per anar a Besòs i a la parada Rambla Prim – Metro La Pau per anar a La Pau.

Si el teu inici de trajecte és El Maresme-Fòrum:

Es recomana com a principal mitjà de transport alternatiu el TRAM, la línia T4 per arribar a Selva de Mar.

Línies de bus V31 i 136

Uneixen Selva de Mar, Maresme/Fòrum, Besòs i Besòs Mar i La Pau.

En direcció a Selva de Mar, es recomana pujar a la parada Metro Maresme-Fòrum i baixar a la parada Pujades-Provençals.

En direcció a La Pau, es pot pujar a Rambla Prim – Guipúscoa i baixar a la parada Rambla Prim – Ferrer Bassa, per anar a Besòs Mar; a la parada Metro Besòs, per anar a Besòs, i a la parada Rambla Prim – Metro La Pau, per anar a La Pau.

Si el teu inici de trajecte és Besòs Mar:

Línies de bus V31 i 136

Uneixen Selva de Mar, Maresme/Fòrum, Besòs i Besòs Mar i La Pau.

En direcció a Selva de Mar, es recomana agafar el bus a la parada Rambla Prim – Pallars i baixar a la parada Metro Maresme – Fòrum per anar a El Maresme – Fòrum i a Pujades-Provençals per a Selva de Mar.

Per anar en direcció a La Pau, es pot agafar el bus a la parada Rambla Prim – Ferrer Bassa i baixar a la parada Metro Besòs per anar a Besòs, i a la parada Rambla Prim – Metro La Pau per accedir a La Pau.

Si el teu inici de trajecte és Besòs:

Línies de bus V31 i 136

Uneixen Selva de Mar, Maresme/Fòrum, Besòs i Besòs Mar i La Pau.

Des de la parada Rambla Prim – Andrade, es pot agafar el bus i baixar a la parada Rambla Prim – Pallars, per anar a Besòs Mar; a la parada Metro Maresme – Fòrum, per anar a El Maresme – Fòrum, i a Pujades-Provençals, per a Selva de Mar.

Per anar en direcció a La Pau, des de la parada Metro Besòs fins a la parada Rambla Prim – Metro La Pau per anar a La Pau.

Si el teu inici de trajecte és La Pau:

Es recomana l’enllaç de metro entre les línies L2 i L4 a les estacions Passeig de Gràcia i La Pau.

Línies de bus V31 i 136

Uneixen Selva de Mar, Maresme/Fòrum, Besòs i Besòs Mar i La Pau.

Per anar en direcció a Selva de Mar, es recomana accedir als busos a la parada Rambla Prim – Guipúscoa i baixar a la parada Rambla Prim – Andrade per anar a Besòs; a la parada Rambla Prim – Pallars per anar a Besòs Mar, a la parada Metro Maresme – Fòrum per anar a El Maresme – Fòrum, i a Pujades-Provençals per a Selva de Mar.

Més informació: web de TMB.

Etiquetes associades a la notícia