Alteracions a la mobilitat amb motiu de la 96a Cursa Jean Bouin

Diumenge 24 de novembre se celebra la 96a edició de l'emblemàtica cursa Jean Boudin amb dos recorreguts, de 5 i 10 km respectivament. Es tracta d'una de les primeres proves de ciutat a Europa que s'ha convertit en un clàssic de l'atletisme amateur i professional. Un total de 32 línies d'autobusos es veuran afectades per l'esdeveniment.

18/11/2019 13:55 h

Ajuntament de Barcelona

En concret, entre les 8.30 i les 14.00 hores aproximadament, hi haurà modificacions de recorregut a les línies de bus: D20, D50, H12, H14, H16, V9, V11, V13, V15, V17, V19, 7, 13, 19, 21, 22, 24, 39, 46, 47, 52, 54, 55, 59, 62, 63, 65, 67, 79, 120, 121, 150 i a les dues rutes del Barcelona Bus Turístic.

Recorregut de la cursa

Sortida: Av. Rius i Taulet / Av. Maria Cristina · Lleida · Tamarit · Entença · Gran Via · Plaça Tetuan · Passeig de Sant Joan · Àusias Marc · Bruc · Ronda Sant Pere · Passeig de Sant Joan · Passeig Lluís Companys · Passeig Pujades · Passeig Picasso · Av. Marquès de L´Argentera · Passeig Isabel II · Pl. Portal de La Pau · Passeig Josep Carner · Pl. de les Drassanes · Av. Paral·lel -Calabria· Tamarit · Lleida · Carrer Maria Montessori· Guàrdia Urbana · Av. Rius i Taulet abans Av. Maria Cristina · Línia d´arribada.

Principals desviaments

Pg. Isabel II i pg. Colom
Anul·lada la circulació d´autobusos per la calçada central Bus.

Gran Via Corts Catalanes
El trànsit de la calçada central es desvia per Entença.
La circulació de les vies transversals es desviarà pels laterals de la Gran Via CC.

Av. Francesc Ferrer i Guàrdia
El trànsit descendent d’av. Francesc Ferrer i Guàrdia es desvia per Polvorí i, en cas necessari, per Jocs del 92.

Av. Estadi – Jocs del 92
Els vehicles de la calçada descendent de l’av. Estadi seran desviats per Jocs dels 92.

Pg. Santa Madrona
Es talla el trànsit en sentit descendent des de l’av. Estadi.

Vies en que s´inverteix la circulació

Pl. Sant Pere, entre Sant Pere Mitjà i Sant Pere Més Baix.
Casp, entre Bailèn i Bruc.
Ali Bei, entre Girona i pg. Sant Joan.
Marquès de Campo Sagrado, entre Viladomat i Borrell.
Girona, entre Ausiàs Marc i Ali Bei.
Rocafort, entre av. Mistral i Floridablanca.

Subdivisió de calçades

Pg. Pujades (calçada central)
Es divideix des de pg. Lluís Companys (Llobregat) a pg. Picasso.
Es deixa el carril Bus i el primer de circulació en sentit Besós per als vehicles i la resta de carrils per als corredors.

Pg. Picasso (calçada central)
La calçada central es divideix entre pg. Pujades i av. Marquès Argentera reservant el carril Bus i un de vehicles del costat Besòs (parc) per a la circulació ascendent, i el costat Llobregat per als corredors.

Av. Marquès Argentera
Es divideix la calçada muntanya, deixant el primer carril des de Comerç fins a la calçada muntanya – Besòs de Pla de Palau pels vehicles i la resta pels corredors.
Es divideix la calçada mar, deixant el primer carril des de la calçada mar – Besòs de Pla de Palau fins a Circumval·lació pels vehicles i la resta pels corredors.

Gran Via Corts Catalanes (entre Rambla Catalunya i pg. Gràcia)
Es divideix la calçada mar, deixant tres carrils costat muntanya pels corredors i el carril del costat mar per als vehicles.

Gran Via CC (entre Balmes i Rambla Catalunya)
La calçada central de Gran Via CC per tal d´orientar als corredors vers el costat mar de la Gran Via CC.

Pl. Tetuan
Es divideix el costat Llobregat–mar de manera que els vehicles puguin rodejar la plaça per un carril interior del costat mar, deixant la resta per als corredors.

Lleida – Tamarit
Es col·locarà una línia de tanques per orientar els corredor (sortida curses Open)

Pl. Drassanes
Es divideix el costat Besòs–muntanya, deixant tres carrils pels corredors i la resta pels vehicles.

C. Guàrdia Urbana
Es divideix la calçada per la doble línia contínua, entre Joaquim Blume i av. Rius i Taulet, reservant la calçada Besòs per l´accés a l´edifici de la Prefectura de la Guàrdia Urbana.

Av. Francesc Ferrer i Guàrdia
Es divideix per la doble línia continua entre Polvorí i la pl. Sant Jordi. Els corredors aniran per la calçada descendent i els vehicles per l´ascendent.

Pg. Santa Madrona
Es divideix per la doble línia continua entre Lleida i Mirador del Palau Nacional, reservant la calçada ascendent pels corredors i la calçada descendent pels vehicles, en sentit contrari.

Pl. Sant Jordi
Es divideix el costat Besòs de manera que els vehicles puguin rodejar la plaça per un carril interior del costat mar, deixant la resta pels corredors.

Prohibició d’estacionaments

Es prohibeix l´estacionament de vehicles, des de les 06.00 hores del dissabte dia 23 fins a les 15.00 hores del diumenge dia 24, a:
– Av. de la Reina Maria Cristina (ambdós costats).
– Av. de Rius i Taulet, de l´av. Reina Maria Cristina a Guàrdia Urbana (ambdós costats).
– Av. Francesc Ferrer i Guàrdia (costat mar) des de la calçada d´accés al Pavelló Mies van der Rohe fins a l´av. Reina Maria Cristina.

Es prohibeix l´estacionament de vehicles, des de les 18.00 hores del dissabte dia 23 fins a les 11.00 hores del diumenge dia 24, a:
– Ronda de Sant Pere, de Bailèn a pg. Sant Joan (costat mar).

Es prohibeix l´estacionament de vehicles (inclòs motos a vorera), des de les 22.00 hores, del dissabte dia 23 fins a les 11.00 hores del diumenge dia 24 a:
– Gran Via CC, de rambla Catalunya a pg. de Gràcia (calçada mar, costat mar).

Mobilitat 

Es prohibeix la circulació de vehicles a totes les vies del recorregut durant la celebració de la cursa.

Evitar posada en moviment
Els vehicles que, malgrat la senyalització i les mesures adoptades puguin quedar estacionats a aquells carrers del recorregut on no s´ha prohibit expressament l´estacionament, restaran immobilitzats per tal d´evitar la seva posada en moviment durant la celebració de la prova, mitjançant la col·locació de cinta o elements similars
pel personal auxiliar.

Circulació prohibida, entre les 08.00 i 11.00 hores del diumenge 24 de novembre, a les següents vies:

– Tamarit de Lleida a Calabria (ambdós costats).
– Entença de l´av. Paral·lel a Gran Via de CC (ambdós costats)
– Aribau, de Gran Via CC a Consell de Cent (ambdós costats)
– Aribau amb Consell de Cent (xamfrà mar-Besòs).
– Consell de Cent, de Aribau a Balmes (ambdós costats)
– Balmes amb Consell de Cent (xamfrà mar-Llobregat).
– Balmes, de Consell de Cent a Gran Via C.C. (ambdós costats)
– Ausiàs Marc de pg. de Sant Joan a Bailèn (ambdós costats).
– Bailèn d´Ausiàs Marc a rda. de Sant Pere (ambdós costats)
– Pg. Sant Joan, de ronda Sant Pere a Trafalgar (costat Llobregat).
– Pg. de Lluís Companys de Comerç a pg. de Pujades (costat Llobregat).
– Pg. de Pujades, de pg. Lluís Companys a pg. Picasso (Lateral muntanya).
– Pg. Picasso de Pujades a Marquès de l´Argentera (calçada central costat Llobregat).
– Av. Marquès de l´Argentera, de pg. de Picasso a Pla de Palau (costat muntanya).
– Av. Paral·lel de la pl. Drassanes a Calabria (costat Besòs).
– Calàbria d´av. Paral·lel a Tamarit (costat Besós).
– Lleida, de Mare de Déu del Remei a Maria Montessori (costat Besòs).
– Lleida, de Joaquim Blume a Segons Jocs Mediterranis (costat Llobregat).
– Segons Jocs Mediterranis (ambdós costats).

Circulació prohibida, entre les 10.00 i 14.00 hores del diumenge 24 de novembre, a les següents vies:

– Pl. Carles Buïgas (Vial 6025)
– Pl. Carles Buïgas (calçada Fundació Mies van der Rohe).
– Pl. Carles Buïgas (voltants pavelló d´Itàlia).
– Guàrdia Urbana (ambdós costats).
– Guàrdia Urbana, esplanada davant Segons Jocs Mediterranis (pl. les Viudes).
– Pg. Santa Madrona (costat mar) entre Guàrdia Urbana i pg. de l´Exposició.
– Av. dels Montanyans (ambdós costats, inclòs part posterior i laterals del MNAC).

Etiquetes associades a la notícia