Creixen les restriccions i les sancions per als bicitaxis

Reduir dràsticament l’activitat dels bicitaxis a Barcelona. Aquest és l’objectiu que, de manera transversal, es persegueix amb l’increment del control, les restriccions i les sancions pel que fa a aquests vehicles, mentre es treballa amb Trànsit per ampliar-ne la normativa i es demana a la Generalitat que en reguli l’activitat econòmica.

14/08/2019 16:24 h

Ajuntament de Barcelona

Dels 2.000 bicitaxis que operen a Barcelona, només 500 compleixen l’Ordenança de circulació de vianants i vehicles, que obliga aquests vehicles a estar inscrits en el registre, disposar d’una assegurança i circular per les zones que marca la normativa.

L’incompliment de la regulació provoca greus perjudicis per a la mobilitat dels vianants, especialment a les àrees amb més turisme.

Per aquest motiu, s’han intensificat els controls en els llocs amb més concentració de vehicles, com el front marítim, l’avinguda de la Catedral o el passeig de Colom. Del gener al juny s’han interposat 6.525 denúncies, la majoria de les quals són per incompliment dels requisits establerts a l’ordenança (3.767) o per mal estacionament (2.758).

Aquestes mesures se sumen a les restriccions que ja s’han implementat a Ciutat Vella, on els bicitaxis estan obligats a desplaçar-se per dues rutes específiques que voregen el districte i eviten l’accés a les zones amb més trànsit de vianants.

Ampliació del marc legal

Paral·lelament a la via sancionadora, s’està treballant en una nova normativa que ompli el buit legal en el qual operen les companyies de vehicles de mobilitat personal (VMP) i que garanteixi la convivència a l’espai públic.

En concret, s’està preparant una instrucció tècnica amb la Direcció General de Trànsit perquè s’imposin requisits d’obligat compliment en matèria de seguretat, i també es demanarà a la Generalitat de Catalunya que reguli l’activitat econòmica del sector per evitar la proliferació d’aquests vehicles.

L’objectiu final de totes les mesures és reduir el nombre de bicitaxis i cicles de més de dues rodes d’ús comercial que circulen per la ciutat, que distorsionen la vida del veïnat i no contribueixen a un model de mobilitat de qualitat.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades