El transport públic ferroviari i per carretera ajusta l’oferta

El percentatge de reducció es concreta en funció de les necessitats de cada operador i, especialment, a la demanda en hora punta, en què si es podran reforçar els serveis. Mentre alguns operadors redueixen el servei, com TRAM i FGC, altres com Rodalies o TMB els mantenen o reforcen en hora punta. En aquest sentit, en tot moment es garanteix que la ciutadania pugui accedir els seus llocs de treball i als serveis bàsics, però recordem que es desaconsella viatjar i es recomana quedar-se a casa sempre que sigui possible i no moure's si no és per estricta necessitat.

17/03/2020 15:59 h

Ecologia Urbana

Diversos serveis de transport públic urbans i interurbans que operen a Barcelona i a la seva àrea metropolitana ajusten el servei en funció de la demanda i com a mesura preventiva per fer front al contagi de la Covid-19. Les reduccions s’ajusten a la davallada de persones usuàries que hi ha en tot el transport públic per la menor activitat laboral i social del país.

A partir d’avui, el servei de tramvia (Tram) a l’àrea metropolitana de Barcelona (Trambaix i Trambesòs) redueix el servei en dia feiner en un 40%.

Pel què fa a les línies metropolitanes de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), i també des d’avui, el servei en hora punta és del 60% i la resta de la jornada del 40%.

Per la seva banda, Rodalies de Catalunya ofereix un 100% de servei (a partir del 25 de març, Renfe adapta el servei de Rodalies respectant els nivells d’ocupació marcats per les autoritats: 66% del servei de dilluns a divendres i 50% caps de setmana i festius) i Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) incrementa al màxim l’oferta a hora punta per seguretat a les línies de metro de més afluència, la línia L1 i la línia L5.

Alhora, TMB avalua de forma continua l’evolució del comportament del passatge per adequar l’oferta a la demanda d’acord amb el personal disponible, amb l’objectiu d’aconseguir que els ratis d’ocupació siguin inferiors a un terç de la demanda habitual, d’acord amb les indicacions de les autoritats administratives de Catalunya.

Recordem, que els trens de les línies R6 i R60 de FGC no arriben a Igualada, finalitzen i inicien el recorregut a La Pobla de Claramunt, la R3 de Rodalies finalitza a Puigcerdà, on es dona servei alternatiu per carretera

El govern de la Generalitat redueix la freqüència en dia feiner del transport públic urbà i interurbà entre un 33% i un 67%

El govern de la Generalitat aplica noves mesures de funcionament dels serveis de transport públic ferroviari i en carretera urbà i interurbà per combatre la propagació del Covid-19.

Per una banda s’ha tingut en compte l’afluència a la xarxa que s’ha produït en la primera jornada en dia feiner (16 de març) després de l’establiment de l’estat d’alarma decretat el passat dissabte, amb un descens de la demanda entre el 75% i el 90% en els diferents modes de transport, malgrat hi ha hagut moment puntuals en els quals la reducció no ha estat tan significativa.

En tot moment es garanteix que la ciutadania pugui accedir els seus llocs de treball i als serveis bàsics, però recordem que es desaconsella viatjar i es recomana quedar-se a casa sempre que sigui possible i no moure’s si no és per estricta necessitat.

Els serveis públics de transport de viatgers per carretera i serveis ferroviaris que transcorren íntegrament pel territori de Catalunya, tant interurbans com urbans, inclosos els prestats en l’Àrea Metropolitana de Barcelona, apliquen una reducció de la freqüència horària de servei en dia feiner d’entre un 33% i un 67%, en funció a les necessitats de cada operador i, molt especialment, a la demanda en hora punta.

En els moments de màxima afluència l’oferta es podrà reforçar respecte aquests percentatges, com ho està fent el servei de metro de Barcelona, per complir amb l’objectiu d’assolir una ocupació de només un terç de la capacitat màxima.

Els transports per carretera nocturns, tant urbans com interurbans, inclosos els prestats en l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), com el Nitbus, dins d’aquest marge d’entre el 33 i el 67%, podran oferir un percentatge diferent al dels serveis diürns.

Les empreses prestadores dels serveis de transport públic, han de vetllar perquè en cap cas l’ocupació dels vehicles superi un terç de la seva capacitat, per tal de mantenir les distàncies mínimes entre persones fixades per les autoritats sanitàries.

Els operadors de transport discrecional de les empreses per al trasllat dels seus empleats també han de vetllar per complir les distàncies mínimes entre persones fixades per les autoritats sanitàries.

FONT: Autoritat dels Transport Metropolità

Etiquetes associades a la notícia