Llum verda a una nova regulació per a la implantació de benzineres

La Comissió de Govern ha començat la tramitació d'un nou pla urbanístic per regular la implantació de benzineres. La mesura, que limita les noves estacions al voltant de les rondes, les àrees industrials i les portuàries, vol protegir la salut del veïnat, especialment dels col·lectius més vulnerables.

30/04/2019 09:54 h

Ajuntament de Barcelona

Actualment, a Barcelona hi ha 105 benzineres, que habitualment s’ubiquen en entorns amb una alta densitat de població i a una distància màxima d’un quilòmetre dels veïns i veïnes. A més, fins ara, les condicions exigides per instal·lar-les eren les mateixes tant en zones industrials com en àrees residencials o pròximes a escoles o centres sanitaris.

Amb el nou pla urbanístic, la instal·lació de noves estacions es blindarà als nuclis antics, els sòls d’equipament, els parcs de Collserola i Montjuïc, les zones amb edificacions unifamiliars i plurifamiliars i els àmbits de conservació urbana per preservar el descans veïnal i la qualitat de l’aire.

Sí que es podran implantar en tres àmbits:

  • Al voltant de les rondes: en vies de la xarxa viària bàsica i a una distància màxima de 250 metres de l’eix de la ronda.
  • Als espais qualificats de les àrees portuàries.
  • A les àrees industrials de la Zona Franca, la Verneda Industrial, el Torrent de l’Estadella i el Bon Pastor.

A més, les estacions hauran de respectar una distància mínima de 100 metres al voltant d’escoles bressol, col·legis i instituts, centres sanitaris i residències per a infants, adolescents i gent gran.

Tampoc no es podran instal·lar a bona part de les parcel·les protegides del catàleg de patrimoni ni al seu entorn.

Impuls a la transició energètica

La nova normativa preveu també les estacions per a vehicles elèctrics. Les noves estacions de subministrament elèctric es podran obrir als àmbits on s’admeten les de carburant, però també a les vies principals que connecten els districtes, com la Gran Via, el carrer d’Aragó o l’avinguda Meridiana i la Diagonal.

A més, en un termini màxim de dos anys, totes les benzineres de la ciutat hauran d’incorporar, com a mínim, un punt de recarrega elèctrica ràpida.

Integració arquitectònica i paisatgística

Les noves benzineres hauran de tenir un disseny, quant als colors i l’estil de la senyalització i la publicitat, coherent amb els edificis del voltant per tal de minimitzar-ne l’impacte visual.

Es fixa un màxim de 3.000 metres quadrats de superfície, dues plantes i 9 metres d’alçària.

Els usos comercials queden també limitats a un espai de venda de 100 metres quadrats amb productes vinculats a l’activitat principal i no s’hi permetrà la restauració.