Protocol per prevenir l’LGTBI-fòbia a les xarxes de metro i autobús

Reforçar la seguretat al transport públic i desterrar conductes contràries a la llibertat i la diversitat sexual són els objectius del protocol de prevenció, detecció i intervenció contra l’LGTBI-fòbia que ha presentat TMB. S’implantaran auditories de gènere, es reforçaran els itineraris formatius de la plantilla i es desenvoluparà una campanya de conscienciació.

29/07/2021 14:47 h

Ajuntament de Barcelona

El “Protocol de prevenció, detecció i intervenció de l’LGTBI-fòbia a les xarxes de transport de TMB” s’ha elaborat en col·laboració amb l’Observatori contra l’Homofòbia i és complementari del protocol que es va presentar al març per a l’assetjament sexual.

Els quatre objectius del document són:

  • Prevenir l’LGTBI-fòbia en el transport públic
  • Definir les violències LGTBI-fòbiques 
  • Construir una xarxa entre els agents competents per fer del transport públic un espai amable
  • Implementar accions i mesures per combatre l’LGTBI-fòbia

En l’aspecte operatiu, entre les recomanacions i mesures que es preveu implementar en la companyia destaquen les campanyes de sensibilització, les funcionalitats a les aplicacions mòbils corporatives, l’establiment d’un canal específic per a l’enviament de queixes i atenció a la ciutadania per derivar aquest tipus de comportaments i fer-ne seguiment, i per reforçar les accions formatives i informatives en matèria de prevenció, detecció i protecció contra l’LGTBI-fòbia, adreçades al personal en contacte més directe amb els usuaris, com ja es fa des del 2010 amb el personal de vigilància i seguretat que presta servei a la xarxa de metro.

Per reforçar la percepció de seguretat i la dissuasió de conductes, s’està desenvolupant el projecte per dotar de videovigilància l’interior de tots els trens de la xarxa de metro i els autobusos.

El pla detalla altres mesures —vàlides per al metro i per al bus— com ara incrementar la presència de vigilants de seguretat i de cossos policials; millorar la il·luminació de vestíbuls, andanes i passadissos, i assegurar la visibilitat a les marquesines de les parades de bus; incorporar missatges d’acció contra l’LGTBI-fòbia; informar de recursos d’acompanyament, i fer visibles missatges específics amb símbols del col·lectiu LGTBI, com la bandera de l’arc de Sant Martí.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades