Acord per a un nou model de quioscos a la ciutat

Després de molts mesos de treball conjunt entre l’Ajuntament i el sector, s’amplia el catàleg de productes i serveis que els quioscos podran oferir a la ciutadania. L’objectiu de l’acord és protegir les persones titulars de quioscos davant la crisis de la premsa escrita, les conseqüències de la pandèmia i la crisi global millorant les possibilitats de negoci.

02/07/2022 08:47 h

Ajuntament de Barcelona

El canvi de model de quioscos s’ha consensuat entre la Direcció de Patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona, l’Associació Professional de Venedors de Premsa de Barcelona i Província, el Col·legi de Periodistes de Catalunya i l’Associació de Quioscos de la Rambla.

A més de les reunions amb els representants d’aquestes entitats, s’han recollit les necessitats i propostes de les persones titulars dels quioscos i s’ha analitzat tècnicament la viabilitat de les peticions.

Un nou model per diversificar el negoci dels quioscos

Les propostes incorporades s’organitzen en dos paquets segons el tràmit que requereixen.

D’una banda, hi ha mesures que requereixen modificar el plec de clàusules que regula la concessió de l’ús privatiu de domini públic dels quioscos situats a la via pública, vigent des de l’any 2013 i fins al 2030. Fins ara, els titulars de quioscos podien vendre diaris, revistes i, en general, publicacions periòdiques i llibres en un 80% de l’espai, amb la possibilitat de destinar el 20% de la superfície d’exhibició restant a la venda d’altres productes, com loteries, objectes de record, regals, targetes de transport, entrades o recàrregues de mòbils. El nou consens manté com a activitat principal la venda de premsa, en un mínim del 51%, però faculta els quioscos a vendre productes fins ara no autoritzats, com cafè o menjar per emportar envasat. A més, afegeix una nova cara de publicitat als mòduls perquè els titulars augmentin els ingressos de l’explotació publicitària. També es treballarà amb serveis socials per integrar-los a la xarxa de seguiment del programa Vincles, que té l’objectiu de reforçar les relacions socials de les persones grans que se senten soles i millorar el seu benestar.

D’altra banda, hi ha les millores consensuades amb el sector que no impliquen canvis al plec, com ara que puguin fer entregues d’últim quilòmetre de la distribució de paqueteria, tenir caixers automàtics, servir de base per instal·lar antenes per al desplegament de xarxes 5G, vendre entrades d’espectacles o recarregar bateries elèctriques. En aquest segon paquet, les persones titulars dels quioscos s’encarregaran de la gestió, d’acord amb un acord marc que establirà l’Associació Professional de Venedors de Premsa de Barcelona i Província i que validarà l’Ajuntament.

En els propers mesos es treballarà per fer efectives les modificacions i que la nova oferta acordada sigui una realitat als quioscos a partir de l’any vinent.

Actualment, Barcelona té un total de 322 quioscos, dels quals 259 estan adjudicats. N’hi ha 53 vacants, dels quals 31 es retiraran en el marc de les transformacions urbanes. Finalment, 10 quioscos estan cedits a l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, que els gestiona a través d’una cooperativa.

Més informació

Etiquetes associades a la notícia