Compromís empresarial amb l’equitat de gènere en l’àmbit tecnològic

Un total de 32 empreses de Barcelona i rodalies s’han compromès amb l’equitat de gènere en l’àmbit tecnològic per impulsar i desenvolupar mesures concretes que redueixin la bretxa de gènere al sector. Les empreses s’han compromès a desenvolupar una sèrie d’objectius durant el 2022, amb un mínim de tres actuacions per empresa, seguint la iniciativa del Gender Equality Tech Hub (GETHub), promogut conjuntament amb l’escola tecnològica de dones per a dones de referència, allWomen.tech, i que s’ha desplegat en el marc de la mesura de govern “BcnFemTech 2021-2023: per l’equitat de gènere al sector de les TIC”.

01/07/2022 15:13 h

Ajuntament de Barcelona

Hi ha fites com la contractació de més personal a través de serveis especialitzats en talent femení, l’elaboració de guies de comunicació inclusiva i no sexista, d’autodiagnòstics de gènere i de projectes de les dades de gènere de l’empresa, la incorporació de talent femení per assolir la paritat entre l’equip tècnic i executiu, la possibilitat que tota la plantilla pugui teletreballar durant el primer any de vida dels seus fills i filles, el suport a iniciatives que potenciïn la presència de referents femenins, la priorització dels perfils de dones que optin a les vacants de l’empresa o la creació de grups de treball d’equitat de gènere.

Així mateix, les empreses s’han compromès a:

 • implementar la flexibilitat i la corresponsabilitat
 • col·laborar amb entitats que fomentin el lideratge femení
 • fer projectes de foment de models a seguir en les carreres STEM per a les futures professionals
 • fer xerrades professionals per a adolescents en instituts
 • escriure les ofertes de feina assegurant un llenguatge divers i inclusiu
 • dotar-se d’un pla d’igualtat
 • fer treball en xarxa per a dones
 • crear una àrea de diversitat i inclusió
 • entrenar sobre biaixos inconscients les persones responsables de recursos humans
 • assolir la flexibilitat horària i la corresponsabilitat
 • dur a terme accions d’experiències d’usuari inclusives
 • incorporar productes d’higiene menstrual gratuïts i exposats als serveis mixtos de l’empresa
 • proposar un dia lliure sense tramitar baixes ni assistència a centres mèdics

En el marc del programa, les empreses han manifestat el seu interès a:

 • establir mesures efectives que eliminin la discriminació retributiva per raó de gènere
 • fer dinàmiques de grup per promoure que es prengui consciència dels biaixos de gènere i prejudicis que poden afectar les dones de l’empresa
 • col·laborar amb projectes que formin dones en situació de vulnerabilitat
 • oferir formacions impartides per dones
 • impulsar trobades sobre la presència femenina a les empreses
 • incloure sempre almenys una dona en el procés de contractació
 • treballar en la millora de la reincorporació de les dones després del permís de maternitat
 • fer accions concretes per retenir el talent femení

Les empreses que formen part de la xarxa són Between Technology, Iterem, Pixel Research Lab, Allianz Technology, Thoughtworks, Talhis, Cyberclick, Citibeats, Vitaance, PepsiCo, Innovamat, Basetis, Wefox, Witte y Solá, Unblur, Veepee, Haufe, Vista, Nestle IT HUB, Databot, Qualifyze, GreenPowerMonitor, Profes en Apuros, eDiversa Group, Autodesk, Fundació Mobile World Capital Barcelona, VOXEL, ProtoPixel, Nae, DMI, ServiZurich – Technology Delivery Center i Seqera.

Etiquetes associades a la notícia