Convocatòria d’ajuts per a projectes de ciència, recerca i innovació

En el marc del Pla Barcelona Ciència, que vol donar un nou impuls a la ciutat com a capital científica europea, es convoca un programa d’ajuts per subvencionar projectes que cerquin solucions innovadores en els àmbits de l’envelliment i la qualitat de vida, la mobilitat i la protecció del medi ambient. El termini d’inscripció per optar als ajuts que concedeix l’Ajuntament de Barcelona i La Caixa s’obrirà durant el mes de maig.

30/04/2019 13:38 h

Ajuntament de Barcelona

L’objectiu dels ajuts és crear un entorn favorable per desplegar solucions innovadores que contribueixin a millorar les condicions de vida a la ciutat, de manera que se’n pugui beneficiar el conjunt de la ciutadania.

Es pretén, al mateix temps, incorporar la transformació tecnològica en l’atenció a la ciutadania, com una eina propera i que permeti afavorir la participació de la ciutadania en les activitats de recerca sobre matèries que l’afecta directament.

Poden sol·licitar els ajuts les agrupacions d’un mínim de tres persones jurídiques legalment constituïdes i actives, una de les quals, com a mínim, ha de tenir la seu o el domicili fiscal al municipi de Barcelona. Les agrupacions han de pertànyer a àrees de coneixement diferents, tal com es recull a les bases generals.

El sol·licitants poden ser universitats, tant públiques com privades, i els seus instituts de recerca; centres d’R+D vinculats a l’Administració pública o amb participació pública majoritària, i empreses i organitzacions empresarials o organitzacions que contribueixin a la difusió i divulgació científica, entre d’altres.

La publicació de la convocatòria es podrà consultar en breu.

Etiquetes associades a la notícia