Més coordinació en polítiques d’ocupació a la ciutat

Un nou acord amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies reforça la col·laboració, la coordinació i el treball conjunt en l’àmbit de les polítiques actives d’ocupació a la ciutat. El conveni signat entre Barcelona Activa i el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya permetrà avançar en la creació d’un model integral de serveis que potenciï l’impacte del treball de les dues administracions.

20/10/2020 15:09 h

Ajuntament de Barcelona

El conveni es concretarà en un pla d’actuacions per al bienni 2021-2022, prorrogable dos anys més, que inclourà actuacions d’orientació professional, intermediació, formació ocupacional, programes integrals i per a col·lectius, sobretot joves, i desenvolupament local. Aquestes accions les finançarà el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i les executarà Barcelona Activa.

També es crearà una oficina tècnica conjunta per definir el model estratègic i unificat que permeti assolir l’objectiu principal de l’acord: situar les persones treballadores i les empreses al centre de l’acció pública i ajustar totes les polítiques d’ocupació a les seves necessitats.

L’acord pretén aprofundir i intensificar els mecanismes de col·laboració per millorar l’oferta de serveis de qualitat per a persones treballadores i empreses i ajudar-les a mantenir l’ocupació i generar noves oportunitats laborals, en un escenari especialment complex degut a l’impacte de la crisi provocada per la covid-19.

Més informació

Etiquetes associades a la notícia