Nova convocatòria d’oferta pública per a persones amb discapacitat intel·lectual

S’obre un procés de selecció de 27 places d’ajudant de serveis auxiliars per a persones amb discapacitat intel·lectual, una categoria de nova creació amb criteris adaptats per afavorir la diversitat i la inclusió a l’Administració municipal.

02/12/2020 17:13 h

Ajuntament de Barcelona

La sol·licitud per inscriure’s a la convocatòria es pot presentar fins al 21 de desembre i s’adreça a persones amb una condició legal de discapacitat amb un grau igual o superior al 33%, del qual com a mínim el 25% ha de ser de discapacitat intel·lectual.

El 7% de les places d’oferta pública municipal es reserven per a persones amb discapacitat reconeguda del 33% o més. Amb la creació de la nova categoria, s’especifica que un 2% d’aquestes places són per a persones amb discapacitat intel·lectual i un 5% per a persones amb altres discapacitats (física, auditiva, visual, etc.).

Adaptació del procés de selecció

L’adaptació dels criteris de selecció consisteix a eliminar el temari teòric per a la primera prova, que se substitueix per un test de competències bàsiques amb un màxim de 35 preguntes, i a fer una prova pràctica amb un o més exercicis relacionats amb les funcions del lloc de treball que s’ofereix. No es requereix una titulació mínima i l’entrevista no forma part del procés selectiu, sinó que serveix per conèixer les persones seleccionades i valorar la idoneïtat de cada candidat per a un lloc de treball específic.

Suport en la incorporació al nou lloc de treball

Un cop seleccionades, les persones que ocuparan les places tindran l’acompanyament d’un educador o educadora de l’Equip d’Assessorament Laboral de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD), que donarà suport en l’adaptació al nou entorn laboral tant a la persona que s’hi incorpora com a la resta de l’equip de treball.

Etiquetes associades a la notícia