Propostes dels grups municipals al Ple ordinari del 23 de juny de 2022

El Ple del Consell Municipal del mes de juny del 2022 ha aprovat quatre proposicions: la d’ERC, en denúncia del dèficit d’execució pressupostària de l’Estat a Catalunya, la de BComú, per crear l’Assemblea Ciutadana pel Clima, la de J×Cat, per sol·licitar la convocatòria de la Comissió Interadministrativa Estat-Generalitat-Ajuntament, i la del PP, per dotar els restauradors i empresaris de l’oci nocturn dels recursos necessaris per garantir l’activitat sense perjudicar els veïns. Les propostes de Cs i Valents s’han rebutjat.

23/06/2022 17:23 h

Ajuntament de Barcelona

Esquerra Republicana de Catalunya ha presentat una proposició per denunciar el dèficit d’execució pressupostària de l’Estat a Catalunya, amb l’afectació directa que té a la ciutat de Barcelona. S’ha aprovat amb els vots favorables d’ERC, BComú, J×Cat, Cs, Valents i la regidora no adscrita i el vot contrari del PSC i el PP.

Barcelona en Comú ha reclamat crear, aquest 2022, l’Assemblea Ciutadana pel Clima amb el format d’assemblea deliberativa ciutadana. La proposta ha quedat aprovada amb els vots favorables d’ERC, BComú, el PSC i Cs, els vots contraris del PP, Valents i la regidora no adscrita i l’abstenció de J×Cat.

La proposta de Junts per Catalunya ha instat l’alcaldessa a sol·licitar la convocatòria de la Comissió Interadministrativa Estat-Generalitat-Ajuntament per reclamar l’execució de les inversions previstes i acordar una compensació per les que no s’han fet. La proposta s’ha aprovat amb els vots favorables d’ERC, BComú, el PSC, J×Cat, Cs, Valents i la regidora no adscrita i el vot contrari del PP.

Ciutadans ha instat el Govern a modificar l’ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic per incloure-hi nous aspectes que no estiguin regulats. La proposta s’ha rebutjat amb els vots favorables de J×Cat, Cs, el PP, Valents i la regidora no adscrita, el vot contrari d’ERC i BComú i l’abstenció del PSC.

La proposició del Partit Popular ha reclamat dotar els restauradors i empresaris de l’oci nocturn dels recursos necessaris per garantir l’activitat sense perjudicar el descans del veïnat i no responsabilitzar-los dels desordres que es produeixen de matinada a l’espai públic sense relació amb les terrasses. Ha quedat aprovada amb els vots favorables del PSC, J×Cat, Cs, el PP, Valents i la regidora no adscrita, el vot contrari d’ERC i l’abstenció de BComú.

Valents ha instat el Govern a presentar, abans del proper Ple, un pla integral per evitar les ocupacions il·legals de pisos, locals i solars a la ciutat. La proposta ha estat rebutjada amb els vots favorables de Cs, el PP, Valents i la regidora no adscrita, els vots contraris d’ERC, BComú i el PSC i l’abstenció de J×Cat.