Reconeixement a la gestió municipal de les persones

Els premis Factor Humà 2022 atorguen el guardó Impacta al projecte “Direcció per valors”, que té com a objectiu alinear la cultura organitzativa de les 13.000 persones que treballen a l’Ajuntament de Barcelona per convertir-la en una organització més humana, innovadora i resolutiva.

10/07/2022 11:37 h

Ajuntament de Barcelona

El guardó premia la iniciativa liderada des de l’Àrea de Recursos Humans de la Gerència Municipal per l’impacte positiu en l’organització, tant tangible com intangible.

L’estratègia “Direcció per valors” es va iniciar el 2020 amb un procés participatiu entre tota la plantilla municipal per identificar els cinc principals valors corporatius: compromís de servei públic, agilitat, claredat, cocreació i amabilitat.

Un cop identificats els valors, es van constituir 140 equips de treball per concretar les actuacions, que s’estan desenvolupant en més de 20 projectes per incidir en la satisfacció de tota la plantilla i potenciar-ne el compromís i el rendiment professional. A més, es treballa en nous models de lideratge per als comandaments i s’ofereix formació en valors a tot el personal municipal.

La Fundació Factor Humà, que enguany celebra el 25è aniversari, té l’objectiu de millorar la gestió de les persones a les organitzacions. Va néixer el 1997 promoguda per Mercè Sala Schnorkowski (1943-2008), economista i política que, entre moltes responsabilitats públiques, va ser regidora de l’Ajuntament de Barcelona durant dotze anys (1979-1991).

Etiquetes associades a la notícia