Impuls al vot de les persones estrangeres que resideixen a la ciutat

La mesura de govern “La meva ciutat, el meu vot” té l’objectiu d’augmentar la inscripció al cens electoral de les persones estrangeres amb dret de vot a les eleccions municipals. Actualment, el percentatge de persones que s’hi inscriuen és molt baix.

26/10/2018 14:57 h

Ajuntament de Barcelona

Amb aquesta mesura es vol aconseguir que es dobli el nombre de persones estrangeres que s’inscriuen en el cens de votació de la ciutat, que actualment inclou 20.300 persones.

Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament desplegarà una campanya informativa per poder arribar a la població comunitària i extracomunitària, que prendrà forma amb la pàgina web barcelona.cat/censat, un portal digital que serà públic a partir del 30 d’octubre per informar d’acord amb la nacionalitat i les circumstàncies del procediment d’inscripció.

Així mateix, s’elaboraran materials visuals i audiovisuals en diferents idiomes, s’enviaran cartes informatives, es contactarà amb els consolats que tenen presència a la ciutat per anunciar-los la posada en marxa de la iniciativa i demanar-ne la col·laboració, es duran a terme presentacions personalitzades en entitats, associacions i cambres de comerç dels països amb dret de vot i, finalment, estarà disponible el telèfon gratuït d’informació a la ciutadania, el 010, des d’on també es donarà cita prèvia en cas que es faci la sol·licitud presencial a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC).

Les xifres del vot estranger a les municipals

A les eleccions municipals poden votar les persones estrangeres procedents de països comunitaris i també les que provenen de països extracomunitaris amb acord de reciprocitat. En tots dos casos les persones han hagut de residir a l’Estat durant més de cinc anys.

Per fer efectiu el dret de vot, cal que aquestes persones estiguin inscrites en el cens electoral, un tràmit que s’ha d’efectuar abans de les eleccions, previstes per al maig del 2019.

A la ciutat, el nombre potencial de persones estrangeres que tindrien dret de vot ascendeix a 106.000 persones. No obstant això, en les eleccions del 2015 només es van registrar en el cens per poder votar 20.300 persones.

Pel que fa a la població resident a Barcelona de més de 18 anys i provinent de països comunitaris, només el 17% està inscrita en el cens electoral. El cens de les persones provinents de països extracomunitaris amb acord de reciprocitat no es pot saber, ja que s’ha de crear de nou amb cada convocatòria electoral.

La participació política, un dret de la ciutadania

La ciutadania és una via per arribar a la igualtat, i els drets polítics en són la clau. La mesura “La meva ciutat, el meu vot” no pretén només incrementar la participació estrangera en les eleccions municipals. Es tracta també d’una manera de demostrar el potencial de la ciutat per fomentar la participació política, la democràcia formal i el sentiment de pertinença de les persones migrades que viuen a la ciutat.

D’aquesta manera es vol promoure la democràcia, servir d’inspiració a altres ciutats per llançar campanyes similars, generar sinergies amb altres campanyes abanderades per la societat civil i les entitats que demanen el dret de vot, i en un futur, incorporar l’opció d’inscripció en el cens electoral en el moment de l’empadronament, com a part del tràmit ordinari de les OAC.

Etiquetes associades a la notícia