La nova Rambla, una transformació al servei de les persones

La proposta de transformació elaborada per km-ZERO, en què han participat el veïnat i diverses entitats, preveu un seguit de mesures culturals, socials i urbanístiques per tornar a fer de la Rambla un espai emblemàtic per a la ciutadania i un símbol identitari de la ciutat.

02/11/2018 14:36 h

Ajuntament de Barcelona

Recuperar la Rambla, que els barcelonins i les barcelonines se la tornin a fer seva, que els veïns i les veïnes puguin viure-la i gaudir-la, demana tota una transformació transversal que preveu tant polítiques socioeconòmiques com una intervenció urbanística que permeti diversificar-ne els usos i millorar-ne la mobilitat.

Per aquesta raó, el projecte de transformació que ha liderat km-ZERO, l’equip guanyador del concurs de la Rambla, proposa estratègies de dinamització social, de promoció cultural i socioeconòmiques que complementen i condicionen la reurbanització del passeig.

Més cultura, més veïnat i més proximitat

Les intervencions es plantegen d’una manera transversal, per tal de diversificar els usos de la Rambla i recuperar-la com un espai emblemàtic de la ciutat. Són un total de 53 actuacions, amb un pressupost previst d’1,4 milions d’euros, plantejades en tres grans àmbits: cultura, gentrificació i turisme.

Es preveu posar en marxa un pla de gestió cultural i d’equipaments per protegir i donar visibilitat al patrimoni cultural, paisatgístic i patrimonial de la Rambla, i promoure-hi la creació artística de qualitat.

Per gestionar la pressió turística, es proposa diversificar els usos del passeig ordenant l’activitat dels guies turístics i delimitant espais específics d’aturada. D’aquesta manera, els usos veïnals podrien conviure amb els turístics. A més, per lluitar contra la gentrificació, el projecte de transformació de la Rambla preveu promoure el comerç de proximitat, diversificar l’activitat econòmica perquè repercuteixi en els veïns i les veïnes i portar a terme polítiques d’habitatge.

Més espai per als vianants

La transformació urbanística complementa totes les mesures econòmiques, socials i culturals del projecte per recuperar la Rambla. Són actuacions pensades per fer de la Rambla un passeig funcional i confortable que garanteixi la mobilitat en transport públic i els diferents usos que en vulguin fer els veïns i veïnes.

Així, el vianant pren el protagonisme de la nova Rambla amb l’ampliació de les voreres i noves zones d’estada sota els arbres, i també perquè l’espai destinat als vehicles quedarà reduït a un sol carril de circulació.

Es crearan tres espais destacats o singulars, que coincideixen amb els principals punts d’encreuament del Gòtic i el Raval i amb grans equipaments culturals. El primer estarà situat a l’altura del Palau Moja i del de la Virreina; el segon, a l’altura del Liceu, i el tercer, a la del Teatre Principal. A més, amb l’objectiu d’obrir la Rambla al mar, a l’altura de les Drassanes es crearà un nou espai urbà amb àrees d’estada i dues grans zones verdes.

Tot plegat es farà seguint les indicacions marcades al Pla especial de la Rambla i millorant l’accessibilitat de tot el passeig. A més, per racionalitzar l’ocupació de l’espai públic, es reordenaran els quioscos i les terrasses.

Es preveu que les obres, en què s’invertiran 35,6 milions d’euros, comencin a finals del 2019 o a principis del 2020, un cop s’hagi redactat el projecte executiu i s’hagin licitat les obres. Els treballs començaran al tram més proper al mar (Colom – Santa Madrona) i avançaran en direcció a la muntanya.

El futur de la Rambla, un procés cooperatiu

El que s’ha presentat és fruit del treball conjunt entre la ciutadania, l’Administració i l’equip tècnic, que des de fa mesos es reuneixen per dissenyar un projecte que permeti recuperar la Rambla com a passeig i espai per a la vida comunitària i veïnal.

S’hi han implicat quatre grups cooperatius ciutadans (GCC), que representen entitats de diferents àmbits i sensibilitats i que han treballat diversos aspectes (moviment, cultura i equipaments, comunitat i espai públic i economia i treball).

El procés es va iniciar a principis del 2018 i està liderat per l’equip Km-ZERO, entitat guanyadora del concurs internacional convocat per l’Ajuntament de Barcelona per dinamitzar i remodelar la Rambla de Barcelona.