Congelació majoritària de preus i tarifes per al 2022

La Comissió de Govern ha decidit mantenir de manera quasi generalitzada les tarifes i els preus públics i privats per a aquest 2022. S’hi inclouen serveis socials, el Bicing i l’accés al Park Güell, el Parc d’Atraccions del Tibidabo i el Zoo.

29/12/2021 16:04 h

Ajuntament de Barcelona

El manteniment de preus i tarifes també és extensiu a equipaments com ludoteques, centres cívics i casals de barri, de joves i de gent gran. En el cas dels centres cívics, no s’aplica cap increment perquè incideixen en sectors de població especialment vulnerables, ja que per exemple ofereixen tallers adreçats a infants, adolescents i joves o d’interès territorial i públic, i tampoc s’aplica cap increment en els espectacles. També es mantenen les reduccions del 15% per a persones a l’atur i persones amb discapacitat.

En relació amb els serveis socials, tampoc s’apliquen increments en prestacions com l’atenció domiciliària, àpats en companyia, residències, habitatges tutelats o centres de dia per a gent gran.

Només es preveu un increment en relació amb l’IPC (3,1%) per a determinats tallers i itineraris dependents de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) i en instal·lacions esportives de titularitat municipal.

Es mantenen les tarifes socials per a les persones amb Targeta Rosa, serveis socials i persones a l’atur i les tarifes per a famílies monoparentals, així com les ajudes per als usuaris del Campus Olímpia i les bonificacions per als usuaris d’activitats esportives extraescolars.

D’altra banda, s’harmonitzen els preus del servei de l’Arxiu Municipal i dels de districte amb els del Departament de Cultura de la Generalitat, se simplifiquen i se’n redueixen els preus.

Cementiris de Barcelona tampoc no modifica els preus dels serveis de cremació.

Park Güell, Zoo de Barcelona i Parc d’Atraccions del Tibidabo

El Park Güell manté els preus generals d’accés (10 euros), amb entrada gratuïta per als menors de 6 anys. També hi tenen accés gratuït els veïns i veïnes dels barris d’influència del parc i les persones inscrites al registre Gaudir Més.

Per la seva part, el Zoo de Barcelona manté les tarifes d’aquest any i no hi haurà variacions ni en el preu de l’entrada general ni en el de l’abonament ZooClub.

El Parc d’Atraccions del Tibidabo manté els mateixos preus, que varien segons si l’accés és a tot el parc o a l’Àrea Panoràmica.

Transport 

El servei públic de bicicletes compartides Bicing manté les tarifes implementades en el desplegament del nou model, amb un abonament amb tarifa plana de 50 euros l’any, amb un cost addicional de 0,35 euros per la primera mitja hora d’ús de bici elèctrica, i un abonament per ús de 35 euros anuals més 0,35 per ús de bici mecànica i de 0,55 per bici elèctrica.

Endolla Barcelona, la xarxa de punts de recàrrega elèctrica de la ciutat que gestiona BSM, aplica els mateixos preus que els vigents durant l’any 2021 malgrat l’augment del preu de l’electricitat.