Els serveis socials de la ciutat incorporaran un centenar de professionals

Des de l’inici de la pandèmia, els centres de serveis socials de Barcelona han atès un 22% més de persones usuàries, i en gairebé un de cada tres casos es tracta de noves atencions. Per pal·liar la sobrecàrrega a la qual han estat sotmeses les persones que hi treballen, s’ampliarà la plantilla amb 100 professionals de serveis socials als 40 centres de la ciutat i als 13 equips d’atenció a la infància.

20/05/2021 14:35 h

Ajuntament de Barcelona

El reforç és fruit de l’acord del consistori i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, segons el qual la Generalitat de Catalunya incorpora una addenda econòmica de 5,4 milions d’euros al contracte programa per a serveis socials a Barcelona. Amb el contracte programa, la Generalitat finança el 66% del cost dels i les professionals dels equips bàsics de serveis socials.

El centenar de nous professionals que s’incorporaran als serveis socials de la ciutat durant l’any 2021 inclourà perfils diferents, com ara personal administratiu, de treball social, de psicologia i d’educació social, i es distribuiran segons les necessitats i demandes de cada servei.

Un servei essencial per fer front a la crisi de la covid-19

La irrupció de la covid-19 ha comportat una crisi econòmica, social i de salut mental que ha afectat moltes famílies, amb una incidència més gran en les que ja partien d’una situació de vulnerabilitat. L’atenció primària de serveis socials ha vist incrementar-se l’activitat, amb un 22% de persones ateses i un 56% més d’atencions. A més, gairebé un terç de les persones ateses no havien anat mai a serveis socials o feia més d’un any que no en requerien els serveis.

Aquesta sobrecàrrega s’ha assumit fins i tot amb una disminució del temps mitjà d’espera per a una primera atenció, que ha passat dels 18,18 dies d’abans de la pandèmia als 10,71 dies actuals.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades