Increment del control dels nivells de contaminació

El control de la qualitat de l’aire a Barcelona es reforça amb la instal·lació d’una nova estació de mesurament a la Meridiana i la incorporació d’una nova unitat mòbil. Això permetrà, per primera vegada, publicar informació territorial sobre la contaminació atmosfèrica.

18/03/2018 12:10 h

Regina Navarro

El control de la qualitat de l’aire permet mesurar els nivells de diòxid de nitrogen i de PM10 a la ciutat, i d’aquesta manera aplicar mesures per reduir la contaminació i tenir una ciutat més saludable. Amb la nova estació de la Meridiana, es millora el control i la informació sobre la qualitat de l’aire de manera territorial, en una via de trànsit intens.

L’elaboració del mapa de contaminació de la ciutat barri a barri és una de les 58 mesures del Pla contra la contaminació atmosfèrica. Actualment, la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA) disposa a Barcelona d’11 estacions fixes de control, 2 estacions automàtiques de trànsit i 1 estació manual de trànsit molt intens, a més de les 5 estacions automàtiques i les 3 de manuals de fons urbà.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades