Presentat l’informe de la comissió paritària sobre el desenvolupament de l’Hospital Clínic

En aquest informe s’assenyalen vuit emplaçaments possibles per a l’ampliació del centre sanitari i s’acorda que abans que acabi l’any es constitueixi un equip transversal de treball amb representants del mateix hospital i de la Universitat de Barcelona.

18/11/2021 14:34 h

Ajuntament de Barcelona

Els comissionats i la comissió paritària, formada per l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i la Diputació de Barcelona, han presentat l’informe sobre els treballs desenvolupats en relació amb les possibles localitzacions de la futura ampliació de l’Hospital Clínic de Barcelona.

En aquest informe, exposat pels comissionats Ramon Sanabria i Ramon Canal, s’assenyalen vuit emplaçaments possibles per dur a terme la futura ampliació del centre hospitalari, que es ve reclamant des de fa prop de vint anys. L’estudi també inclou elements clau com la definició de quin nou model d’hospital es vol, segons les necessitats establertes pel Servei Català de la Salut i pel mateix Hospital Clínic, i es tenen en consideració les tendències actuals a escala mundial pel que fa a la ubicació de nous hospitals.

En relació amb això, per abans de finals d’aquest any, s’ha acordat la creació d’un equip de treball transversal, amb representació de la Universitat de Barcelona (UB) i del Clínic, per aprofundir en els aspectes assenyalats en aquest informe i elaborar un estudi detallat sobre l’espai més adequat per a aquesta ampliació.

Estudi de viabilitat d’emplaçaments per a l’Hospital Clínic de Barcelona (PDF).

Etiquetes associades a la notícia