Un servei d'ajuda a domicili més comunitari i de proximitat

La Marina de Port, Vilapicina i la Torre Llobeta, Sant Antoni i el Poblenou seran els primers barris que aplicaran els quatre projectes pilot del nou Servei d'Ajuda a Domicili. S’atendran les persones usuàries de manera més digna i propera, es milloraran les condicions laborals dels professionals i s’impulsarà la integració social i sanitària.

29/11/2017 18:24 h

Ajuntament de Barcelona

“El nou Servei d’Ajuda a Domicili ens obre el camí per millorar l’atenció a les persones i el suport a les seves famílies. Ens permet oferir un servei més pròxim, més flexible i a una escala més humana”, ha assegurat la tinenta d’alcaldia de Drets Socials, Laia Ortiz.

Es crearan petits equips autogestionats per una desena de professionals, que es faran càrrec de manera compartida de grups d’uns cinquanta usuaris que visquin prop els uns dels altres. La finalitat és que amb aquest model d’actuació els professionals aconsegueixin fer jornades laborals més completes i en un entorn més estable.

Superilles socials

A més de crear ocupació estable, millorar la qualitat del servei i garantir la sostenibilitat social i econòmica, amb aquest nou servei es pretén construir superilles socials. Les previsions demogràfiques per a les properes dècades mostren que el nombre de persones grans seguirà creixent a partir de les 345.000 que viuen actualment a la ciutat. Tot indica, per tant, que caldrà augmentar encara més els serveis domèstics, sociosanitaris i comunitaris per atendre i cuidar aquestes persones grans.

Aquest primer pas d’atenció més propera, a banda d’implicar un tracte més humà, permetrà afegir en un futur aspectes com la integració i la coordinació de l’atenció a la dependència amb els serveis sanitaris, la coordinació amb els cuidadors i la coordinació amb altres serveis municipals que ja s’ofereixen a la gent gran.

Etiquetes associades a la notícia