Una seixantena de noves mesures per racionalitzar l’ús del temps

El Pacte del Temps és una iniciativa municipal que implica organitzacions de diversa naturalesa i diferents àmbits, compromeses amb la millora del temps quotidià de la ciutadania i amb una conciliació de la vida personal i professional més gran. Fins ara hi havia 12 mesures que estaven actives, a les quals ara s’afegeixen 57 de noves, tant d’impulsades per l’Ajuntament com per empreses de diferents sectors, sota la coordinació de Barcelona Activa.

18/06/2018 18:51 h

Ajuntament de Barcelona

Es renova així el compromís municipal per integrar un model de vida més saludable, eficient i equilibrat, quant als usos que la gent fa de les hores del dia en la seva vida quotidiana. Impulsat i coordinat per Barcelona Activa, aquest nou pas fa que la ciutat esdevingui capdavantera, tant a escala estatal com europea, a establir un pacte d’aquesta dimensió.

El nou pacte inclou una campanya de sensibilització ciutadana sobre la importància que té dormir i fer els àpats en horaris saludables; l’avançament dels horaris de la cadena de televisió municipal Betevé per adaptar-los a la nova organització del temps; l’ús racional de les tecnologies de la informació, per poder-ne prescindir al vespre, o la prova pilot a l’Escola Bressol Aurora, que adaptarà dos torns a les necessitats de les famílies.

Mala gestió del temps = mala salut

Diferents estudis destaquen l’impacte que una mala gestió del temps té sobre la salut, especialment en dos col·lectius: els infants i els joves en edat escolar i les dones treballadores amb feines poc qualificades. La consolidació d’aquest pacte permetrà afavorir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, i la corresponsabilitat d’ambdós sexes; s’avançarà a fer empreses més eficients, més ben organitzades, amb menys absentisme i amb una millor cohesió interna.

Les dotze mesures que ja estaven en marxa van des dels “Patis escolars oberts”, per proporcionar un temps alternatiu al lleure, fins al programa “Temps per a tu”, que fomenta el lleure entre les persones amb diversitat funcional i l’harmonització del temps de les persones cuidadores, o el premi Barcelona a l’Empresa Innovadora en Conciliació i Temps, que reconeix les empreses més sensibles amb les necessitats dels seus treballadors i treballadores.

La Xarxa NUST (Nous Usos Socials del Temps), un altre dels motors del pacte, ha passat de les 30 empreses afiliades el 2006 a les prop de 120 que inclou actualment i que ja apliquen bones pràctiques horàries dins la seva política de responsabilitat social corporativa.

Notícies relacionades